| consolidated


Consolidated renoveert platte daken van de professionele gebouwbeheerders. We staan voor kwaliteit en we durven te innoveren. Traditionele daken, maar ook energiedaken en duurzame daken. En beheer, onderhoud en 24 uur service? Daarvoor hebben we Dakwacht.


| Ymere ondertekent overeenkomst dakonderhoud


Ymere ondertekent bijzondere samenwerkings-overeenkomst dakonderhoud.

Op woensdag 4 september is formeel gestart met het dakteam Ymere. Daarin werkt Ymere samen met Consolidated Nederland, Patina Dakbeheer en Technisch Buro Klomp. Gekozen is voor een integrale benadering van dakbeheer. De samenwerking kenmerkt zich door de gekozen wijze van samenwerken; de Kritieke Prestatie Indicatoren; de mate waarin transparantie wordt betracht en prikkels voor kostenbesparing.

Lees meer


| consolidated in beeld