Succesvolle dakrenovatie na valse start

Succesvolle dakrenovatie na valse start

CN_Bussen

De dakrenovatie van vijf woontorens op de Golf Residentie Dronten was een uitdagende klus voor Consolidated. Door een goede samenwerking met de VVE en de gebouwbeheerder is de overlast voor bewoners beperkt gebleven.

Dakrenovatie

Blije gezichten op de Golf Residentie in Dronten. Na jaren van overlast door lekkages, heeft Consolidated onlangs de daken gerenoveerd van vijf identieke woontorens. Een lastige klus, met name door de grote hoeveelheid verschillende soorten dakvlakken. Variërend van platte daken, hellende daken, L-vormige dakvlakken tot erkers en allerlei lastig te bereiken hoekjes.

Samenwerking

‘We zijn ontzettend tevreden met het werk van Consolidated’, zegt George van Jaarsveld, penningmeester van de VVE. ‘Er is door Consolidated ook uitstekend samengewerkt met onze technische beheerder René Evers van Aevego. Samen hebben ze de dakrenovatie tot een succesvol einde gebracht.’

Tweede kans

Toch verliep de samenwerking niet vanaf het eerste moment op rolletjes. Van Jaarsveld: ‘Van tevoren hebben René en ik een aantal offertes opgevraagd bij meerdere bedrijven. Van Consolidated kreeg ik te horen dat zij wegens de vakantieperiode geen tijd hadden. Dat vond ik een rare reactie. En dat heb ik Gert Swets, bedrijfsleider van Consolidated, ook gezegd toen ik hem bij toeval op een VVE-beurs tegen het lijf liep. Swets: ‘George was teleurgesteld, maar wilde ons nog een kans geven. En die hebben we gegrepen.’

Scherpe offerte

‘De offerte van Consolidated was helder, duidelijk en scherp’, zegt Evers. ‘We waren onder de indruk van hun verhaal. Er waren alleen twijfels over de dakbedekking die Consolidated in de offerte had opgenomen.’ Swets: ‘Dat ging om Icopal Universal SA, een eenlaags dakbedekking die op het dak geföhnd wordt. Dat is wel zo veilig op een dak waar veel brandgevaarlijke detailleringen zijn.’

Plan van aanpak

Van Jaarsveld: ‘Door onze twijfel heeft Consolidated ons extra garantie gegeven op de dakbedekking. Die geste én hun plan van aanpak heeft ons overtuigd om met Consolidated in zee te gaan. En daar hebben we geen spijt van gehad.’ Evers: ‘Vanaf dag één hebben Consolidated en ik een plan gemaakt voor de uitvoering. Op een centraal punt hebben we een parkeerterrein ingericht voor Consolidated van waaruit gewerkt kon worden.’

Goede planning, dito communicatie

‘De inschatting was dat de renovatie per gebouw ongeveer zes weken in beslag zou nemen’, vervolgt Evers. ‘Ruim van tevoren hebben we planningen overlegd met de technische commissie van elk gebouw. Zo wisten bewoners precies wat hen te wachten stond. Bovendien hebben we duidelijk met bewoners gecommuniceerd wanneer we grind gingen zuigen en blazen. Elk gebouw is vervolgens door Consolidated opgeleverd met een schouw van de daken door bewoners, leden van de technische commissie, bestuursleden van de VVE en mijzelf.’

Vakwerk

‘Ik ben erg te spreken over de manier van werken van Consolidated’, zegt Van Jaarsveld. ‘Het zijn prettige mensen die hun vak verstaan. Ik heb ook veel respect voor de dakdekkers die ondanks de zomerhitte en onze soms kritische bewoners fantastisch werk hebben geleverd.’

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Pilot met waterretentiedak Rotterdam

Pilot met waterretentiedak Rotterdam

MVW1622

Wateroverlast door extreme regenval is een probleem in veel Rotterdamse wijken. Daarom heeft Consolidated Nederland voor woningcorporatie Havensteder een waterretentiedak aangelegd. Mogelijk is dit één van de oplossingen om wateroverlast tegen te gaan.

Klimaatverandering

De gevolgen van klimaatverandering zijn wereldwijd voelbaar. Ook in Nederland worden periodes van lange droogte afgewisseld met hevige stortbuien. Vooral in de stedelijke omgeving zijn er problemen met het afvoeren van hemelwater. ‘Gemeenten zijn daarom druk met het ontwikkelen van klimaatadaptief beleid’, zegt Henk Hartman teamleider Inkoop en Contractmanagement bij Havensteder. ‘Ze zoeken daarbij de samenwerking met waterschappen, woningcorporaties en particulieren.’

Waterretentiedak

De strijd tegen wateroverlast vraagt om meerdere maatregelen. Hartman: ‘Met Consolidated hebben we onderzocht wat we kunnen doen aan wateroverlast in woonwijken. Dat leidde onlangs tot de aanleg van een waterretentiedak in de Agniesebuurt in Rotterdam. Het dak is zo ingericht dat het hemelwater langzaam afvoert. Zo blijft bij hevige neerslag een bepaalde hoeveelheid water tijdelijk op het dak staan. Er is een overstort aangebracht die overtollig water sneller afvoert. Zo voorkom je dat er teveel water op een dak blijft staan. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het dak overstroomt.’

Kostenplaatje

Het waterrententiedak geldt als proef. Hartman: ‘We gaan de effecten onderzoeken. Het zal het probleem niet in één keer oplossen, maar het is een stap in de goede richting. Het mooie van deze oplossing is dat het qua kosten heel interessant is. Als de effecten positief zijn, leggen we in de toekomst meer van dit soort daken aan. Uiteraard alleen op daken waar de dakconstructie dat toelaat.’

Meerwaarde samenwerking

Over de samenwerking met Consolidated is Hartman goed te spreken. ‘Consolidated is één van onze dakpartners. Ze zijn verantwoordelijk voor zowel het dagelijks als het planmatig onderhoud. Deze aanpak is een mooi voorbeeld van de meerwaarde van zo’n intensieve samenwerking. Voor een oplossing hoeven we nu alleen één van onze vaste dakpartners aan te schieten voor advies. Zo kom je veel sneller tot een praktische oplossing.’

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.