Veilig wonen en werken

Veilig wonen en werken

MVW1660

Dakdekkers en dakwachters van Consolidated komen vaak bij de huurders van onze klanten over de vloer. Daardoor signaleren ze onveilige situaties soms eerder dan woningcorporaties zelf. GroenWest vroeg ketenpartners, waaronder Consolidated, mee te denken over het omgaan met kwetsbare doelgroepen.

Jet Roosch is teammanager Kernen en Buurten bij GroenWest, een woningcorporatie met 12.000 huurwoningen in de omgeving van Utrecht. ‘De samenleving is steeds meer ingericht op zelfredzaamheid. Daardoor blijven kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen, of mensen met een psychiatrische achtergrond langer in hun eigen huis wonen.’

Kennis delen

‘Wij zijn begaan met het welzijn van onze huurders’, zegt Roosch. ‘Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid naar de mensen die voor ons werken, zoals dakdekkers en installateurs. Het komt voor dat iemand een lekkage komt verhelpen en een ernstig verwarde huurder of zwaar vervuilde woning aantreft. Wij willen dat graag weten. Daarom zijn we met onze samenwerkingspartners in gesprek gegaan over hoe we kennis kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Uiteraard zonder daarbij de privacy te schenden.’

Oog voor elkaar

Consolidated waardeert het initiatief van GroenWest. Het vergroot ook intern de aandacht voor een veilige werkomgeving. ‘Ik ben de afgelopen jaren best wel eens wat tegengekomen’, zegt dakwachter Alex de Water. ‘Maar ik voel me nooit onveilig. Het is goed dat we op elkaar letten en dat er oog is voor ons bedrijfsrisico. Maar ik ben natuurlijk geen psycholoog, ik kom daar om mijn werk te kunnen doen.’

‘We vragen niet van mensen die daar helemaal niet voor zijn opgeleid op te treden als hulpverlener’, beaamt Roosch. ‘In de bijeenkomst met de samenwerkingspartners ging het ons vooral om het uitwisselen van kennis en ervaringen. Acteurs speelden situaties na die de bedrijven zelf hadden ingebracht. Aan de hand van stellingen bespraken de organisaties hoe ze intern met dit soort bedrijfsrisico’s omgaan.’

Bespreekbaar maken

Roosch: ‘Belangrijk punt dat tijdens de bijeenkomst naar voren kwam, is hóe iets gemeld moet worden. De wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is er niet voor niets. Je mag bijvoorbeeld zeggen dat iemand verward is. Of dat er een brandgevaarlijke situatie is door loshangende stopcontacten. Kortom, je mag melden wat je zélf waarneemt, zonder een waardeoordeel te geven.’

Bij Consolidated houden we onze oren en ogen goed open. Door mogelijke risico’s bespreekbaar te maken bij dakdekkers en dakwachters blijven we werken aan het verbeteren van veiligheid.

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Minder brandgevaar door vloeibaar rubber

Minder brandgevaar door vloeibaar rubber

Liquid-rubber

Om het risico op brandgevaar te verkleinen zoekt Consolidated naar alternatieven voor werken met open vuur. We zijn gestart met een proef met vloeibaar rubber. Onze dakdekkers krijgen in Amsterdam een training waarbij ze onder andere leren om koud te verkleven.

‘Bij het verhelpen van lekkages werken we vaak met open vuur’, vertelt manager Service en Onderhoud Bart Westerhof. ‘Volgens de veiligheidsvoorschriften moeten onze dakdekkers na gebruik van open vuur nog een uur op die plek blijven, zodat er geen brand kan ontstaan. Dat kost veel tijd, en is ook voor onze klanten niet altijd even prettig. Daarom zijn we op zoek gegaan naar producten waarbij geen verhitting nodig is.’

Hoge waterdichtheid

Het gebruik van vloeibaar rubber is vooral een goed alternatief bij het dagelijks onderhoud van daken. Het rubber heeft namelijk een hoge waterdichtheid, en dat werkt goed bij nauwe aansluitingen van platte en hellende daken. Ook wordt het gebruikt voor houten gevels, zodat er geen open vuur bij brandgevaarlijk materiaal komt.

Demonstratie

De leverancier van de vloeibare rubber verzorgt maandelijks in Amsterdam een demonstratie voor onze dakwachters en dakdekkers. Westerhof: ‘De eerste reacties zijn positief. Ook bij dakdekkers die eerst sceptisch waren, omdat ze zo lang met branders hebben gewerkt. Natuurlijk blijven we ook open vuur gebruiken. Maar het is goed als er meer bewustwording komt, en iemand nadenkt of het werk ook zónder open vuur kan.’

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Verbeterde communicatie planmatig onderhoud

Verbeterde communicatie planmatig onderhoud

shutterstock_2156803122

Consolidated heeft de laatste jaren flink geïnvesteerd in communicatie over dagelijks dakonderhoud met klanten. Het positieve effect daarvan zien we terug in een bovengemiddelde klantwaardering. Het proces rond planmatig onderhoud echter bleek voor verbetering vatbaar. We namen dit kritisch onder de loep en deden de nodige aanpassingen.

‘Eigenlijk dachten we dat het proces rond planmatig onderhoud best goed was’, vertelt bedrijfsleider Regio Noord-West Bastiaan Bras. ‘Na het uitbrengen van een offerte volgt meestal een opdracht van de klant. Ook de waardering voor de uitvoering van werkzaamheden is hoog.’

Betere terugkoppeling

Bras: ‘Klanten gaven echter aan behoefte te hebben aan een betere terugkoppeling, bijvoorbeeld over de status van een offerteaanvraag of na de oplevering van een renovatie. Samen met een adviesbureau hebben we grondig bekeken hoe de klantreis verloopt. Als je het echt goed wilt doen moet je een klant minimaal drie keer positief verrassen. Welke momenten laten we liggen?’

Feestje

‘We hebben verschillende punten aangepakt’, zegt Bras. ‘Na een offerteaanvraag sturen we  een brief dat de aanvraag in behandeling is en hoe lang deze gaat duren. Ook geven we statusupdates van de dakrenovatie. Zo heeft een klant meer inzicht in de doorlooptijd van de werkzaamheden. Het adviesbureau adviseerde bovendien om huurders meer te betrekken bij de oplevering. Maak er een feestje van! Bij het afronden van werkzaamheden op een school hebben we bijvoorbeeld aan alle kinderen ijsjes uitgedeeld. En we bezorgen soms een bosje bloemen bij bewoners om te bedanken dat we tijdens de werkzaamheden hun gast mochten zijn.’

Leerzaam

Consolidated betrok ook klanten bij de verbeterslag, zoals projectleider Planmatig Onderhoud Paul Kerkhoven van woningcorporatie De Key. ‘Ik was blij met de uitnodiging voor een bijeenkomst waarin ik mocht meepraten. Ik ben tevreden over Consolidated, maar terugkoppeling over offertes kan wat mij betreft beter. Een inlogsysteem voor projectleiders, zoals bij Dakota, lijkt me handig. Het was ook leerzaam, je kijkt daardoor kritisch naar je eigen rol als opdrachtgever. Ben je duidelijk genoeg in wat je vraagt? Het vieren van successen met huurders vond ik een eye opener. Dat doen wij zelf ook nog te weinig.’

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.