Totaalonderhoud voor Goedestede

Totaalonderhoud voor Goedestede

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Als het aan Ivo Hoppe van de Almeerse woningcorporatie Goedestede ligt, geldt die uitspraak ook voor dakpartners. Drie jaar geleden gingen Goedestede en Consolidated de samenwerking aan. Met een duidelijke wens vanuit Goedestede: gestroomlijnd dakonderhoud en tevreden huurders. Hoe het ervoor staat met die doelen? Ivo vertelt.

Vier jaar is Ivo nu Manager Vastgoed bij Goedestede. Één van de uitdagingen voor de Almeerse woningcorporatie is om huurders nog sneller en beter van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld wanneer er reparatie aan de woning nodig is. Volgens Ivo lukt dat alleen met duidelijke communicatie en heldere kwaliteitsnormen. ‘Voorheen werd het onderhoud aan de daken van Goedestede gerealiseerd door verschillende kleine organisaties. We wilden dit graag neerleggen bij één partner. Consolidated was al werkzaam voor de andere corporaties in Almere. We hebben ze drie jaar geleden benaderd om ook het complete onderhoud aan ónze daken te verzorgen.’

Een goede start

In 2020 startte de samenwerking tussen Goedestede en Consolidated. De afgelopen jaren werden met 0-metingen alle platte daken uit de portefeuille van Goedestede in kaart gebracht. Dat leverde de basis voor een (kosten)efficiënte onderhoudsbegroting. ‘Met alle data die we hiermee hebben verzameld in Dakota, weten we nu precies welke daken extra aandacht nodig hebben. De komende jaren gaat Consolidated aan de slag met renovatie en verduurzaming van deze daken. Daarnaast zullen ze onder andere periodieke conditiemetingen uitvoeren, klein onderhoud plegen en dakgoten controleren. Totaalonderhoud dus.’

Op elkaar bouwen

Een groot voordeel van samenwerken met één partner, is volgens Ivo de eenduidigheid bij reparatieverzoeken. Consolidated hanteert hiervoor een standaardprocedure waarin dakmanagementsysteem Dakota een belangrijke rol speelt. Ivo: ‘Wanneer er een reparatiemelding binnenkomt, maakt Consolidated zelf een afspraak met de huurder. Het uitgangspunt hierbij is dat deze zo min mogelijk overlast ervaart. Dat is voor ons heel prettig. Dat we echt op Consolidated kunnen rekenen, bewezen ze ook vorig jaar. Tijdens een storm liep het dak van een van onze complexen flinke schade op. De volgende ochtend stond er een team klaar om alles zo snel mogelijk te repareren.’

Elkaar aanvoelen

Hoewel Goedestede het volledige dakonderhoud van haar vastgoed aan Consolidated heeft toevertrouwd, overleggen de twee partijen op regelmatige basis. Volgens Ivo is dat een bewuste keuze. ‘Goedestede is als een spin in het web van het totaalbeheer. We weten precies wat er speelt op ons vastgoed en hebben zicht op het grote plaatje. Consolidated heeft daarentegen een meer specialistische blik. Ze kunnen ons adviseren, bijvoorbeeld over duurzaamheid op het dak. Dit levert goede overleggen op, waarin we ook kritisch durven te zijn naar elkaar. Consolidated is een fijne gesprekspartner.’

Voor de lange termijn

De ambitie van Ivo en woningcorporatie Goedestede is duidelijk: een optimaal wooncomfort voor de huurders, onder meer door efficiënte dienstverlening. Om dat te bereiken is volgens Ivo een duurzame samenwerking nodig. ‘Als je gaat samenwerken, moet je elkaar eerst leren kennen. Inmiddels zijn we bezig om het werk beter in te richten en protocollen te optimaliseren. Aan reacties van onze huurders merken we dat we op de goede weg zijn. Daarom is het mooi dat Consolidated en Goedestede allebei de intentie hebben om nog jaren met elkaar op te trekken.’

Kom in contact

Bezit of beheer je onroerend goed en wil je weten hoe Consolidated kan helpen met het onderhoud en beheer van jouw daken? Of heb je een andere prangende dakvraag? Deel hem met ons via www.consolidated.nl/contact. We denken graag met je mee!

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

duurzame-daken

De voordelen van dakverduurzaming voor woningcorporaties

De voordelen van dakverduurzaming voor woningcorporaties

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in het leveren van betaalbare en comfortabele woningen voor huishoudens. In een tijd waarin duurzaamheid hoog in het vaandel staat, kunnen woningcorporaties veel voordelen halen uit het verduurzamen van hun woningen. In dit artikel zullen we de voordelen van dakverduurzaming voor woningcorporaties bespreken.

Dakverduurzaming leidt tot energie- en kostenbesparing

Wanneer u als woningcorporatie daken verduurzaamt, leidt dit vaak tot energiebesparingen. Daken kunnen verduurzaamd worden door bijvoorbeeld het aanleggen van groene daken, het installeren van zonnepanelen, of het optimaliseren van dakisolatie. Hierdoor is het voor huishoudens minder snel nodig om hun huizen te verwarmen of verkoelen. Dit resulteert niet alleen in lagere energierekeningen voor huishoudens, maar ook in lagere operationele kosten voor woningcorporaties.

Dakverduurzaming draagt bij aan een groene omgeving

Een van de manieren om daken te verduurzamen, is het aanleggen van groendaken. Dit zijn daken die begroeid zijn met planten. Groene daken zijn gunstig voor het milieu vanwege verschillende redenen. Zo draagt groen bij aan het filteren van schadelijke stoffen uit de lucht, waardoor de luchtkwaliteit verhoogd wordt. Daarnaast bieden groendaken een leefgebied voor verschillende insecten en planten, wat weer bijdraagt aan de biodiversiteit. 

Dakverduurzaming versterkt maatschappelijke verantwoordelijkheid

Momenteel speelt duurzaamheid een grote rol in de samenleving, waardoor we zien dat de vraag naar duurzame woningen stijgt. Als woningcorporatie kan hierop ingespeeld worden door het verduurzamen van daken. Het aanbieden van woningen met duurzame daken kan zo de maatschappelijke betrokkenheid van woningcorporaties versterken. Het verduurzamen van daken zorgt voor minder CO2-uitstoot en draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Naast dat het verduurzamen van daken goed is voor het milieu, toont het verduurzamen van daken ook maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Dakverduurzaming zorgt voor een langere levensduur

Het verduurzamen van daken draagt bij aan een langere levensduur van daken. Wanneer een dak goed onderhouden en verduurzaamd is, gaat een dak over het algemeen langer mee. Als Consolidated daken gaat verduurzamen, wordt er ook gelijk gekeken naar (mogelijke) gebreken aan het dak. Hierdoor hoeven woningcorporaties minder vaak dakreparaties of -vervangingen uit te voeren. Dit bespaart op de lange termijn ook kosten voor woningcorporaties.

Dakverduurzaming bij woningcorporaties

Consolidated begrijpt de behoefte van woningcorporaties als het gaat om dakverduurzaming. Met al meer dan 60 jaar dakervaring kan Consolidated uw partner zijn bij het plannen en uitvoeren van duurzame dakprojecten. Lees in het whitepaper over de manieren om daken te verduurzamen. Wilt u meer weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.