Een hellend dak vernieuwen: dit komt erbij kijken

Een hellend dak vernieuwen: dit komt erbij kijken

Bij het renoveren van een dak hangt de aanpak af van het soort dak; is het een plat of hellend dak? Een hellend dak vernieuwen vergt vaak meer tijd in de voorbereiding, vooral omdat er meer vergunningen en ontheffingen nodig zijn om met de werkzaamheden te mogen starten. Bij Consolidated renoveren we steeds vaker hellende daken. In deze blog leest u welke fases we daarbij doorlopen.

Is uw dakbezit toe aan vervanging? Dan is het efficiënt om gelijk een verduurzaming door te voeren. Voor een betere isolatie van bijvoorbeeld een woning kan de isolatiewaarde (RC-waarde) worden verhoogd, zodat deze voldoet aan de huidige norm. Extra dakisolatie betekent meestal: dikkere isolatie, waardoor het aangezicht van het gebouw verandert.

Werkwijze hellend dak renovatie

Voordat we van start gaan met een hellend dak renovatie, is er met de opdrachtgever overeenstemming bereikt over de wensen en mogelijkheden. Het proces van het vernieuwen en verduurzamen van hellende daken ziet er als volgt uit:

Fase 1: Een uitgebreid voortraject
We starten met een flora- en faunaonderzoek om uit te zoeken of er op of in het dak dieren leven die beschermd moeten worden. Op basis van dit onderzoek wordt een advies opgesteld voor de productierouting en beschermende maatregelen. Tijdens dit onderzoek geven wij de architect opdracht om tekeningen te maken. Deze zijn ook nodig voor de aanvraag van de omgevingsvergunning, waarbij we controleren of de materialen die nodig zijn voor het nieuwe dak, beschikbaar zijn.

Fase 2: Plan de campagne
Staan alle seinen op groen? Dan kan het projectplan worden opgesteld. Hierin staat hoe uw project wordt ‘aangevlogen’. Wat is er nodig? Hoe houden we de huurders tevreden? Hoe zorgen we dat de renovatie van hellende daken op tijd klaar is? We bepalen samen de startdatum en gaan met de projectleiders van alle betrokken partijen om tafel om een concreet stappenplan te maken.

Fase 3: Voorbereidende werkzaamheden
Het plan is gevormd. Dan is het tijd om het project tot in de puntjes voor te bereiden. In deze fase is er nog een hoop te regelen. Denk aan: parkeerontheffingen, verkeersmeldingen, een kraanplan en objectvergunningen (bijvoorbeeld voor toiletten en containers).
Tijdens de werkvoorbereiding worden ook de huurders betrokken bij het project. Ze ontvangen de planning van de werkzaamheden, maar ook de contactgegevens van het aanspreekpunt. Zo zijn ook zij op de hoogte en dat draagt bij aan de huurderstevredenheid.

Fase 4: Aan de slag op het dak
Na de voorbereiding komt de uitvoering. Voor de start van een project komen alle betrokken partijen bij elkaar om kennis te maken en de planning door te nemen. Dit draagt bij aan een vloeiende samenwerking. Gedurende de werkzaamheden voeren we wekelijks een voortgangsgesprek, waarin u op de hoogte wordt gehouden van de voortgang. Ook de bewoners geven we regelmatig een update, bijvoorbeeld als de planning is gewijzigd. De oplevering van het eerste dak of woonblok is een belangrijk ijkpunt. De lessen die we daaruit trekken, nemen we mee in de rest van het project.

Fase 5: Vlekkeloze oplevering
De meeste opleverpunten worden al vóór de daadwerkelijke oplevering opgepakt. Samen met alle onderaannemers bekijken we of uw dak is opgeleverd zoals vooraf is afgesproken. Daarna evalueren we het project en bepalen we hoe het dak in de toekomst onderhouden wordt. Want ook voor een pas gerenoveerd hellend dak is een goed onderhoudsplan van groot belang.

Meer weten?

Je leest het. Bij het renoveren en verduurzamen van een hellend dak komt veel kijken. Als totaalontzorger nemen we het volledige proces graag bij u uit handen.
Wilt u weten hoe Consolidated kan helpen met het verduurzamen of de renovatie van een hellend dak? Neem vrijblijvend contact met ons op via www.consolidated.nl/contact of bekijk alvast deze video. We denken graag met u mee!

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Glen Bosman

Duurzaam dakmateriaal: binnenkort ook op uw dak?

Duurzaam dakmateriaal: binnenkort ook op uw dak?

Wie de komende jaren een kijkje neemt op het Nederlandse daklandschap, zal daar steeds vaker gerecyclede of bio-based materialen tegenkomen. Duurzaam dakmateriaal is in opkomst en dat is een ontwikkeling die Glen Bosman, manager resultaatgericht samenwerken bij Consolidated, flink toejuicht. “Om het gebruik van duurzame materialen in de toekomst te normaliseren, moeten we nu innoveren.” 

Als woningcorporatie staat u voor een grote uitdaging: in 2050 moet uw woningportefeuille volledig CO2-neutraal zijn. Het dak speelt een belangrijke rol in het behalen van deze doelstellingen. Daarmee is duurzaamheid logischerwijs ook binnen Consolidated een belangrijk thema. Glen: “Samen met onze opdrachtgevers denken we continu na over hoe we daken en dakonderhoud duurzamer kunnen maken. Dat doen we door processen te veranderen, maar steeds vaker ook door traditionele dakmaterialen te vervangen door moderne, duurzame materialen.”

Glen Bosman
Glen Bosman (manager resultaatgericht samenwerken)

Circulair en bio-based

Een duurzaam materiaal waarmee Consolidated nu al daken bedekt, is Derbigum NT. Dit bestaat deels uit gerecycled materiaal dat afkomstig is van andere daken. Volgens Glen een goede keuze voor elke woningcorporatie: “Derbigum New Technology scoort goed in de nationale milieubibliotheek. Het is aantoonbaar CO2-besparend en gaat bovendien heel lang mee. Een ander materiaal waar we bij Consolidated toekomst in zien, is Mycelium: een bio-based isolatiemateriaal op basis van schimmels. Isolatieplaten gemaakt van groenafval, hoe mooi is dat! Tot slot gaan we binnenkort een proef doen met isolatiemateriaal van gerecyclede PET-flessen.”

Meer weten over duurzame dakoplossingen? Bekijk dan ook deze aflevering van Dakzaken.

Daken als proeftuinen

Voordat nieuw materiaal daadwerkelijk kan worden gebruikt, moet het eerst uitgebreid worden getest. We zetten het pas in als is aangetoond dat het goed werkt en lang meegaat, én als het de vereiste certificeringen heeft. “Omdat Consolidated het gebruik van duurzame materialen enorm toejuicht, ondersteunen we leveranciers in de ontwikkelfase. Dat doen we bijvoorbeeld door materialen te testen in proeftuinen. Woningcorporaties kunnen daarvoor een stukje dak beschikbaar stellen. Steeds meer corporaties zijn daartoe bereid, mooi om te zien!” aldus Glen.

De volgende stap

Hoewel duurzaam dakmateriaal in de afgelopen jaren al flink is doorontwikkeld, is er volgens Glen nog een lange weg te gaan. “Op dit moment wordt het vooral gebruikt in kleinere pilotprojecten. In de toekomst moet het natuurlijk op grote schaal ingezet gaan worden. Daarom is het tijd om dit onderwerp hoog op de agenda te zetten. Woningcorporaties kunnen bijvoorbeeld het gebruik van duurzame materialen in het Programma van eisen (PvE) opnemen. Dit stimuleert leveranciers om te blijven innoveren en op grotere schaal duurzame dakmaterialen te produceren. Zo werken we toe naar een dakenbranche waarin duurzaam materiaal de norm is.”

Meer informatie

Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw daken of bent u geïnteresseerd in duurzame dakmaterialen? Neem vrijblijvend contact met ons op via www.consolidated.nl/contact. We denken graag met u mee!

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Dakzaken: duurzame mogelijkheden op het dak

Dakzaken: duurzame mogelijkheden op het dak

Als organisatie met een vastgoedportefeuille wil én moet je een steentje bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van 2050. Maar welke rol speelt het dak daarin? En wat voor mogelijkheden zijn er? Daar duikt presentatrice Suzanne deze aflevering van Dakzaken in.

In 2050 wil Nederland CO2-neutraal zijn. Er zijn afspraken vastgelegd in het Klimaatakkoord met als doel om de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden Celsius te beperken. Die afspraken kunnen voor bedrijven en organisaties met veel vastgoed een flinke uitdaging zijn.

1. Slim omgaan met materiaal

Slim omgaan met dakmaterialen draagt bij aan een beter milieu. Door recycling of upcycling toe te passen, bijvoorbeeld. Zoals op dit dak gebeurt. Voor de verschillende materialen zijn er slimme en duurzame mogelijkheden:

  • Het grind wordt afgevoerd, gereinigd en weer hergebruikt voor een ander dak of bijvoorbeeld een voetpad.
  • De bitumen dakbedekking wordt van het dak gehaald en hergebruikt voor de productie van nieuwe dakbedekking.
  • Ook het isolatiemateriaal kan (gedeeltelijk) hergebruikt worden voor nieuwe daken of gebouwen.

Kortom: vrijwel het hele dak kan opnieuw worden ingezet. Nieuwe materialen produceren is dus lang niet altijd nodig.

2. Duurzame isolatie

Goede isolatie voorkomt warmteverlies en dus onnodig energieverbruik. Op het gebied van isolatie is er al veel mogelijk. En dat wordt in de toekomst nog veel meer. Momenteel zijn er experimenten met (gedeeltelijk) biobased isolatiemateriaal. Bastiaan Bras van Consolidated vertelt meer over isolatie die gebaseerd is op schimmels: “Het voordeel van dit soort isolatie is dat het een lage milieu-impact heeft. We hoeven namelijk geen kunststoffen te gebruiken en het materiaal is vaak gemaakt van restproducten die anders worden weggegooid. Ook is het recyclebaar.”

Consolidated is begonnen met het toepassen van deze isolatieplaten. Bastiaan vervolgt: “Het zit nog in de testfase, maar we verwachten er heel veel van.”

3. Multifunctioneel dak

Vroeger moest een dak vooral waterdicht zijn. Daar zijn inmiddels meer functies bij gekomen. Marcel Siepman van Consolidated legt uit: “We gebruiken daken als tuin en vangen er regenwater mee op om de waterafvoer in steden te reguleren. Ook wekken we er stroom mee op, door middel van zonnepanelen.”

Een blauw-groen dak is bijvoorbeeld een dak met begroeiing. Het heeft ook als functie om water op te vangen en dit geleidelijk weg te laten vloeien. Daarnaast heeft het een verkoelende functie voor gebouwen. En ook niet onbelangrijk: insecten gedijen goed bij groene daken. Wat weer goed is voor de biodiversiteit.

Andere dakvragen?

Wil je meer weten over duurzaamheid op het dak? Deel je vragen met ons via www.consolidated.com/contact. We denken graag met je mee.

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Samenwerkende dakpartners Patina en Consolidated

Samenwerkende dakpartners Patina en Consolidated

Bij Consolidated zijn we trots op onze samenwerkingen. Daar vertellen we dan ook graag over. Voor het vakblad Insights werd Maarten Post, manager RGS bij Consolidated, en Sander Slotemaker, operationeel directeur van Patina geïnterviewd over de manier waarop de dakpartners samenwerken voor woningcorporatie Woonin.

Al ruim 10 jaar verzorgen Patina en Consolidated samen het dakonderhoud voor verschillende woningcorporaties in Nederland. Die samenwerking bevalt goed. Dat heeft volgens Maarten en Sander onder andere te maken met het feit dat zowel Patina als Consolidated familiebedrijven zijn. ‘We delen dezelfde gedachtegang en weten wat we aan elkaar hebben. Bovendien brengt de kennis en ervaring die we elders hebben opgedaan, onze inzet naar een hoger niveau.’

Voldoende handjes

Maar het samenwerken brengt niet alleen Patina en Consolidated voordelen. Uiteraard plukt de klant er de vruchten van. ‘Door als twee dakspecialisten samen te werken, vullen wij niet alleen de capaciteitsvraag in, maar bieden wij ook risicospreiding. Piekbelasting door extreem weer kunnen we gezamenlijk prima opvangen.’

Altijd inzicht

In het artikel gaan Sander en Maarten ook in op dakmanagementsysteem Dakota, dat een belangrijke rol speelt binnen de samenwerking. Op basis van de data binnen Dakota, kunnen beide partijen het onderhoud continu vooruit plannen. ‘Dankzij de data binnen Dakota hebben we op elk gewenst moment actuele informatie en handjes beschikbaar en kunnen we gerichte acties uitvoeren. En de woningcorporatie weet exact wat de status is van de daken in haar portefeuille.’

Het volledige artikel lezen? Je vindt het hier.

Andere dakvragen?

Bezit of beheer je onroerend goed en wil je weten hoe Consolidated kan helpen met het onderhoud en beheer van jouw daken? Of heb je een andere prangende dakvraag? Deel hem met ons via www.consolidated.nl/contact. We denken graag met je mee!

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

De voordelen van innovatief samenwerken

De voordelen van innovatief samenwerken

Efficiënter, duurzamer, of slimmer werken met je organisatie? Dan is experimenteren en kennis delen de sleutel tot succes. En dat is precies wat het innovatieteam van woningcorporatie Ymere doet. Niki Mastenbroek maakt namens Consolidated deel uit van dit team. Zij ziet dat de sterke focus op innovatie leidt tot mooie ontwikkelingen binnen Ymere én de dakenbranche.

Als kleindochter van Martin Mastenbroek Senior — de oprichter van Consolidated — kent Niki Mastenbroek Consolidated goed. Sinds enkele jaren is ze er zelf in dienst. Niki begon als accountmanager, sinds 1 mei is ze bedrijfsleider van Consolidated Ridderkerk. In haar tijd bij Consolidated is ze altijd bezig geweest met het verbeteren, versnellen en verduurzamen van processen. Niki: “Ik denk dat innovatie de sleutel is voor continuïteit. Door ontwikkelingen in de markt goed in de gaten te houden, kunnen wij opdrachtgevers bovendien creatieve oplossingen bieden.”

Nieuw soort samenwerking

Een plek in het innovatieteam van Ymere is Niki dus op het lijf geschreven. Dit team werd in 2022 in het leven geroepen, op initiatief van het dakteam. Niki: “Grote organisaties zijn over het algemeen geneigd om traditioneel te denken. Ook op het gebied van dakonderhoud. Dit nieuwe team is juist bedoeld om met Ymere doelgerichter en sneller te innoveren.” Naast Niki zitten vertegenwoordigers van dakpartners Patina en Klomp in het team. Samen hebben zij het doel gesteld om elk jaar één grote en meerdere kleine innovaties door te voeren binnen woningcorporatie Ymere.

Ogen op innovatie

Maar hoe zorgt het innovatieteam dat innovaties ook daadwerkelijk worden toegepast? Niki legt het uit: “Elk teamlid brengt zijn eigen ervaring en kennis in. Door ons dakmanagementsysteem Dakota weten we bij Consolidated bijvoorbeeld heel veel over het gebruik van data op het dak. Die kennis breng ik mee in het innovatieteam. Op basis van ieders expertise bepalen we wie welk onderwerp oppakt”. Onderwerpen waar wij over spreken zijn onder andere het slimmer inplannen van monteurs, het gebruik van duurzaam dakmateriaal, elektrische voertuigen gebruiken in de binnenstad of de inzet van drones. “Wekelijks bespreken we per project de vooruitgang. Zo houden we de vaart er lekker in,” vult Niki aan.

Drones voor dakinspecties

Sinds de oprichting van het innovatieteam Ymere, liggen er mooie projecten op de tekentafel. Zo komt de inzet van drones voor dakinspectie steeds dichterbij. Niki is optimistisch over deze innovatie: ‘We onderzoeken in hoeverre drones een deel van de dakinspectie kunnen oppakken. Door over platte en hellende daken heen te vliegen en foto’s te maken, worden deze nauwkeurig in beeld gebracht. Zonder dat er een inspecteur het dak op hoeft, kun je zien of het dak vervuild is, of dat er pannen zijn beschadigd. Natuurlijk blijven inspecteurs nog nodig voor het juist in kaart brengen van de levensduur en staat van het dak en de details. De inzet van drones kan een dak inspectie hierdroor hopelijk in de toekomst (voor Ymere) een stuk efficiënter maken.”

Daar zit toekomst in

Drie dakpartners die op deze manier samenwerken, dat is volgens Niki best uniek. “Op deze manier gebruik maken van elkaars kennis is niet gebruikelijk maar wel inspirerend. De samenwerking past in een bredere maatschappelijke ontwikkeling, namelijk dat organisaties coöpereren om elkaar te versterken. Niki: “Je merkt onder andere dat steeds meer woningcorporaties samen optrekken en kennis met elkaar delen. Ik sluit dan ook niet uit dat er in de toekomst ook andere woningcorporaties een innovatieteam oprichten. Het brengt Ymere in ieder geval verder!”

Er is natuurlijk nog veel meer te bedenken. Zoals daksensoren en het slim gebruikmaken van data (bijvoorbeeld door middel van Dakota). Meer weten over dakinnovaties? Bekijk de eerste aflevering van Dakzaken

Andere dakvragen?

Bent u geïnspireerd door deze bijzondere samenwerking en wilt u zelf innoveren op uw daken? Neem contact op via www.consolidated.com/contact. We denken graag met u mee.

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Dakzaken: Innovatie op het dak

Dakzaken: Innovatie op het dak

Met ruim 60 jaar ervaring hebben we bij Consolidated inmiddels een hoop dakkennis in huis. De wereld van het dak staat echter nooit stil.  Om je te inspireren met wat er op het dak mogelijk is, houden we je graag up to date. In Dakzaken onderzoekt presentatrice Suzanne voor Consolidated diverse thema’s die spelen op het dak. Deze keer zoomt ze in op innovatie

Drones, artificial intelligence, slimme sensoren. Het zijn moderne termen waarover je steeds meer hoort. Ook op het dak maken ze hun opmars. Beheer of bezit je vastgoed? Dan kunnen dit soort toepassingen je nu en in de toekomst zomaar gaan helpen je dakonderhoud makkelijker, efficiënter of duurzamer te maken.

In de eerste aflevering van Dakzaken gaat Suzanne dieper in op deze innovaties. Daarnaast vertellen ervaringsdeskundigen over hoe zij deze nu al inzetten.

Nuttige nummers

Data heeft inmiddels ook het dak bereikt. Waar onze experts vroeger het dak op moesten om de staat ervan te controleren, laat onderhoud zich met behulp van data steeds beter voorspellen. Zo is het gemakkelijk in te schatten wanneer een dak toe is aan onderhoud of vervanging. Super efficiënt dus! De gemeente Zaanstad maakt gebruik van data op hun daken. Mark Molenaar van de gemeente Zaanstad ligt dat toe: “Data helpen om onderhouds- en huisvestingsvraagstukken snel te beantwoorden. Daarnaast zijn data onmisbaar in onze bedrijfsvoering, die vooral is gericht op duurzaamheid.”

Hoog over

Zie je ze al vliegen? De volgende innovatie die Suzanne bespreekt zijn drones. Deze worden al jaren gebruikt voor allerlei doeleinden. Een toepassing die steeds dichterbij komt, is de inzet van drones voor inspectie van daken. Met behulp van artificial intelligence is het in de toekomst waarschijnlijk mogelijk om automatisch defecten op te sporen. Een paar extra ogen op het dak, zou je kunnen zeggen. Toch zal de drone echte vakmensen voorlopig niet vervangen, volgens Erwin Brakeboer van Consolidated. ‘Ik denk dat dakdekkers in de toekomst veel gebruik gaan maken van drones. We laten een drone over gebouwen vliegen. ‘Daar waar vervuiling wordt ontdekt, sturen we direct iemand heen.’

Slim meten

Tot slot een innovatieve ontwikkeling die we bij Consolidated steeds vaker inzetten: sensoren. Sensoren geven real time inzicht in de staat van het dak, zonder dat een expert daarvoor het dak op moet. Volgens Jeroen van de Laar van Inscio Roofs kunnen sensoren een hoop schade voorkomen: ‘Met een sensor krijg je zicht waar nooit zicht was. Je meet feitelijk wat er in het dak gebeurt. Door sensoren die steeds slimmer worden, is een lekkage te detecteren voordat er daadwerkelijk schade ontstaat.’

Andere dakvragen?

Getriggerd door een van deze innovaties, wil je hier meer over weten of wil je ermee aan de slag? Deel je vragen met ons via www.consolidated.com/contact. We denken graag met je mee.

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Vooruit met het dak

Vooruit met het dak

Ontmoetingsplek, parkeerdek, energiestation of regenbuffer.  De functie van het dak verandert en daarvoor is innovatie onmisbaar. Nieuwe technieken, methodes en materialen uitproberen en toekomstgericht te werk gaan. Dan is er van alles mogelijk. Als je het dakadviseur Siem Kromdijk vraagt, kun je ook op het dak niet onder innovaties uit.

“Langdurig samenwerken is de basis van veel van onze samenwerkingen,” begint Siem. Dat heeft een reden. Dakonderhoud houdt meer in dan zorgen dat de daken water- en winddicht zijn. Sterker nog: door toepassing van innovaties en door vooruit te kijken, hoeft dat lek er niet eens te komen. Siem: “De behoefte van onze opdrachtgevers verandert: ze willen niet alleen daken die lang meegaan. Ze gaan daarnaast ook voor duurzaam, groen, leefbaar en circulair. Logisch, want een dak renoveren doe je maar één keer in jaren. Dan doe je er goed aan het meteen toekomstbestendig te maken. Zo worden we bij Consolidated uitgedaagd om verder te denken dan de standaardoplossingen. Het maakt ons werk leuk en uitdagend.”

Ervaring is de basis

Bij elke dakinspectie kijken: wat kunnen we doen om het dak verder te brengen? En met welke technieken en materialen halen we het maximale uit het dak? Het antwoord op deze vragen verschilt per opdracht. Wat overeenkomt is dat je veel ervaring nodig hebt om antwoord te kunnen geven op deze dakvragen. Siem vertelt: “Als je nieuwe dingen probeert, moet je wel weten waar je op moet letten. We hechten veel waarde aan de ervaring die we in ruim 60 jaar hebben opgebouwd. Onze kennis is de basis. Vanuit daar maken we sprongen vooruit.”

Case: een circulair parkeerdek

Een mooi voorbeeld van een innovatief (en duurzaam) project is het parkeerdek bij het oude Polaroid fabrieksterrein in Enschede. Dat was na 60 jaar gebruik toe aan renovatie. Een van de voorwaarden van de opdrachtgever, woningcorporatie Domijn: al het materiaal dat van het dak afgehaald werd, moest zo veel mogelijk worden gerecycled of hergebruikt. Voor Siem en zijn team een mooie uitdaging: “Voor alles hebben we een nieuwe bestemming gezocht. Zelfs de bestaande stelconplaten hebben een nieuwe bestemming en de lantaarnpalen worden teruggeplaatst. De oude dakbedekking is gerecycled, de dakbedekking die we nieuw hebben aangebracht bestaat voor 25% uit gerecycled materiaal. Uiteraard met een bewezen levensduur. Zo weet Domijn zeker dat het parkeerdek weer tientallen jaren mee kan.”

Kennis vermenigvuldigen

Kijkend naar de daktrends, ziet Siem dat vooral op het gebied van materialen grote stappen worden gezet. Gerecycled of zelfs biobased — gemaakt van natuurlijke materialen —,  er is steeds meer mogelijk. “We trekken hierbij intensief op met onze leveranciers. We dagen elkaar uit om met nieuwe, duurzame oplossingen te komen. Alleen door kennis te delen, kom je verder.”

Data op  het dak

Wat is een innovatie waard als je niet kunt testen wat het doet? Met ons dakmanagementsysteem Dakota verzamelen we data op het dak. Hiermee is Consolidated al jaren vooruitstrevend. Ook de manier waarop we die data verzamelen, gaat volgens Siem de komende jaren flink veranderen: “We doen nu al pilots met sensoren op het dak. Daarmee kunnen we precies monitoren wanneer er een lek dreigt te ontstaan. Of wanneer een dakgoot verstopt raakt en gereinigd moet worden. Ik verwacht dat we in de toekomst ook drones gaan inzetten om bijvoorbeeld de staat van het dak inzichtelijk te maken. Dit soort innovaties maken ons werk nóg efficiënter.”

Aan de slag

Je leest het: innovatie heeft het Nederlandse daklandschap bereikt. Er is tegenwoordig veel mogelijk. Heb je bijvoorbeeld al eens gedacht aan een van deze innovatieve toepassingen.

Blauw-groen dak

Regenwater wordt gebufferd in kratjes op het dak en vervolgens gelijkmatig afgevoerd. Een slimme oplossing tegen wateroverlast door extreme regenval. Een laag planten bovenop die kratjes zorgt voor een koelere, groenere omgeving.
Meer soorten duurzame daken vind je hier.

Isolatie van duurzame materialen.

Isolatiemateriaal dat gedeeltelijk wordt gemaakt van bijvoorbeeld houtpulp, plantenresten of mycelium.

Slim dakmanagement

In dakmanagementsysteem Dakota worden alle data over jouw dak verzameld. Dit geeft een totaaloverzicht waarmee onderhoud efficiënt gepland kan worden.

Andere dakvragen?

Benieuwd hoe innovatieve oplossingen jouw daken verder kunnen brengen? Of heb je een andere dakvraag? Deel hem met ons via www.consolidated.nl/contact. We denken graag met je mee!

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.