Blauw-groene daken met EU-subsidie op Amsterdamse corporatiewoningen

Blauw-groene daken met EU-subsidie op Amsterdamse corporatiewoningen

MVW8647 (1)

De gemeente Amsterdam heeft € 4,8 miljoen Europese subsidie gekregen om slimme blauw-groene daken aan te leggen op corporatiewoningen. Op deze daken wordt onder het groen extra water opgeslagen. Op die manier zijn woningen beter beschermd tegen extreem weer. Met data uit het dakmanagementsysteem Dakota is bepaald welke daken geschikt zijn voor dit innovatieve project voor klimaatadaptatie*.

Blauw-groene daken

De komende jaren wordt duizenden vierkante meters blauw-groene daken aangelegd in de hoofdstad. ‘Met deze blauw-groene daken gaan we een stap verder,’ zegt Glen Bosman, manager RGS bij het regiokantoor van Consolidated Nederland in Amsterdam. ‘Onder de begroeiing op de daken kunnen we hemelwater bufferen en tot wel 8 cm water opslaan. Zo ontlasten we het we het riool bij extreme regenval. Maar ook tijdens extreme hitte of droogte, zoals afgelopen zomer, doet het opgeslagen water goed werk voor de beplanting op de daken. Bovendien is een groen dak goed voor de de biodiversiteit in de stad. En dat is nodig ook, want het groen staat onder druk in de steden.’

Communicerende daken

Bij het project zijn veel partijen betrokken, zoals Waternet, de gemeente Amsterdam, woningcorporaties en verschillende kennisinstellingen. Glen Bosman is trots dat Dakota zo’n belangrijke rol heeft gespeeld bij het verkrijgen van de subsidie. ‘De kracht ligt in het koppelen van datasystemen. De informatie uit Dakota hebben we gekoppeld aan de data van Waternet. Door ons geavanceerde systeem met sensoren, houdt het dak water vast of loost het juist water gebaseerd op de weersvoorspellingen. De blauw-groene daken worden in een netwerk verbonden, waardoor een nieuw soort watermanagement op wijk- en gebouwniveau ontstaat. Hiermee voorkomen we uiteindelijk bottlenecks, de plekken in de stad waar de meeste overlast ontstaat, bijvoorbeeld doordat het regenwater niet weg kan en straten blank komen te staan. ’

* Project RESILIO

Het project heet RESILIO, dat  staat voor ‘Resilience nEtwork of Smart Innovative cLImate-adapative rOoftops. Het is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Waternet, Polderdak, Rooftop Revolution, HvA, VU, Stadgenoot, Ymere, De Key en Consolidated. Het RESILIO-project ontvangt de bijdrage uit het UIA-programma (Urban Innovative Actions) van de Europese Unie. Het UIA-programma biedt ieder jaar subsidie voor innovatieve pilot projecten op verschillende thema‘s.

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Renoveren in plaats van slopen bij woonzorgcentrum

Renoveren in plaats van slopen bij woonzorgcentrum

MVW8675

Het dak van woonzorgcentrum de Wellehof in Rijssen (Overijssel) zou gesloopt en vervolgens opnieuw aangebracht worden. Consolidated stelde voor in plaats daarvan het dak op slimme wijze te renoveren. Een dakrenovatie betekent minder overlast voor bewoners en minder kosten.

Regiodirecteur Frank Mulhof: ‘Het dak van de Wellehof heeft een oppervlak van 7.400 vierkante meter. Het heeft een bijzondere vorm, met diverse vlakken en een bestaand afschot waarmee we rekening moesten houden. Juist ook vanwege die vorm betekende sloop veel snijverlies voor de nieuwe isolatie.’

Dakrenovatie als oplossing

Sloop zou daarnaast veel overlast opleveren voor de bewoners, legt Mulhof uit: ‘Het kost veel tijd en in die periode worden bewoners geconfronteerd met geluidsoverlast en een afvalberg voor de deur.’ Consolidated zocht daarom samen met de hoofdaannemer naar een oplossing die vriendelijker was voor de bewoners.

Mulhof: ‘We keken hierbij naar zowel de korte als de lange termijn. Door te kiezen voor dakrenovatie kunnen de bewoners gewoon in hun woning blijven. Ook handhaven we het bestaande pakket en hoeven we niet te boren in de betonnen onderconstructie. Bijkomend voordeel is dat deze aanpak financieel aantrekkelijker is voor de opdrachtgever.’

Nauwe samenwerking

‘Onze piekbelasting is tijdens de aanvang van het werk’, legt Mulhof de werkwijze uit. ‘Wij reinigen en repareren het bestaande dak. Vervolgens brengt onze leverancier er mortel op aan. Als de mortel droog is, voorzien ze deze van een primer. Hierop brengen wij een nieuwe, waterdichte toplaag aan.’

Het resultaat is een stabiele, drukvaste ondergrond voor de later te plaatsen panelen. De complexiteit van het project vereist een nauwe samenwerking met de andere partijen. Mulhof: ‘Op het dak werken op hetzelfde moment verschillende disciplines met diverse belangen. Dat maakt dit een bijzonder project voor alle betrokkenen.’

Renovatie van woonzorgcentrum de Wellehof in Rijssen

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Zozijn: ‘Consolidated houdt rekening met onze cliënten’

Zozijn: ‘Consolidated houdt rekening met onze cliënten’

MVW4376

Sinds enige tijd verzorgt Consolidated alle inspecties en het dagelijks dakonderhoud voor de stichting Zozijn. ‘Er is bewust gekozen om deze werkzaamheden bij één partij onder te brengen’, zegt Tom Heerschop, projectleider Onderhoud & Techniek bij Zozijn. ‘Een lekkage zorgt voor veel onrust bij onze cliënten. Daarom kiezen we voor één vast bedrijf, omdat die herkenbaarheid onze cliënten rust geeft.’

Eén partij voor al het dakonderhoud

Stichting Zozijn is een professionele dienstverlener voor mensen met een beperking. De stichting heeft verschillende woon- en werklocaties in Oost-Nederland. Heerschop: ‘Het dakonderhoud werd uitgevoerd door meerdere partijen. Dit was onoverzichtelijk. Daarom hebben we ervoor gekozen om één partij verantwoordelijk te maken voor het dagelijkse dakonderhoud. Daarbij is de keuze gevallen op Consolidated.’

Lekkage is onrust

Zozijn beschikt over een kleine honderd gebouwen en vindt het belangrijk dat bij storingen snel en vakkundig gehandeld wordt. Heerschop: ‘Een lekkage betekent onrust, zeker bij onze cliënten. Wij werken met een kwetsbare doelgroep en dan moet je kunnen rekenen op het bedrijf dat is gecontracteerd. Afspraak is afspraak en een duidelijk communiceren is een vereiste. Ook veiligheid is een groot goed; je kunt geen apparatuur of gereedschap rond laten slingeren. Dat moet je aanvoelen. Consolidated heeft dat goed opgepakt.’

‘Meer overzicht én inzicht in de conditie van onze daken dankzij Dakota’

Dakota is troef

Dakmanagementsysteem Dakota was ook een belangrijke troef bij de keus voor Consolidated. Heerschop: ‘Dit jaar is Consolidated begonnen met het inspecteren van onze daken, waarbij alle informatie direct verwerkt wordt in Dakota. Dit geeft ons veel meer inzicht in de conditie van onze daken en is een pluspunt voor onze meerjarenonderhoudsbegroting.’

Vast contactpersoon

In het begin van een nieuwe samenwerking is het altijd even aftasten. Maar zowel Zozijn als Consolidated hebben een goede manier gevonden om samen te werken. Heerschop: ‘Ik vind het fijn om te werken met een vast contactpersoon en dat is nu het geval. Ook belangrijk is dat Consolidated met ons meedenkt als het nodig is. Bij vragen over lastige bouwkundige zaken, kunnen we even sparren. Dat werkt heel prettig.’

Planmatig onderhoud

Voor het planmatig onderhoud van daken werkt Zozijn nog wel met aanbestedingen. Heerschop: ‘Voor grote renovatieprojecten zoeken we altijd naar een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit. Consolidated heeft verschillende projecten gegund gekregen.’

Renovatie van dagcentrum Het Baken in Zuthpen

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Lekkagemeldingen bij extreem weer: wat te doen?

Lekkagemeldingen bij extreem weer: wat te doen?

Consolidated_Stormprotocol_S (1)

Begin 2018 werd Nederland getroffen door één van de zwaarste stormen van de afgelopen 50 jaar. De storm liet een spoor van vernieling achter, waarna Consolidated geconfronteerd werd met een recordaantal lekkagemeldingen. Met man en macht is gewerkt om alle lekkagemeldingen zo snel mogelijk te verwerken. Daarbij moest flink geïmproviseerd worden. Inmiddels heeft Consolidated een stormprotocol opgesteld waarin beschreven staat hoe te handelen bij extreme weersomstandigheden. Zo hopen we een volgende keer efficiënter en sneller te kunnen handelen.

Top-10 storm

De storm van 18 januari was kort, maar hevig. De kracht ervan kwam voor veel mensen als een verrassing. Korte tijd was Nederland volledig in de ban van de storm. Online verschenen beelden van mensen die werden weggeblazen, een mobiel toilet dat door de straat vloog en een compleet dak dat met één rukwind van een flatgebouw werd getild. Nadat de storm was gaan liggen, werd snel duidelijk dat met name het oosten en het midden van het land zwaar getroffen waren. Bij Consolidated stond de telefoon vanaf dat moment roodgloeiend. Nooit eerder kreeg het dakbedrijf in zo’n korte tijd zo veel lekkagemeldingen binnen.

Prioriteiten stellen

‘Ik werk al heel wat jaren als Dakwacht-inspecteur bij Consolidated, maar zo’n gekkenhuis heb ik nooit eerder meegemaakt’, zegt Daiel Serreli. ‘We kregen ontzettend veel meldingen binnen, variërend van pannen die van daken waren gewaaid tot bomen die op daken waren gevallen. Alles kwam tegelijk, en dan is de vraag: wat heeft prioriteit?’

Nooit eerder zo veel lekkagemeldingen in zo’n korte tijd

Schade aan pannendaken

Dat was ook de vraag die Frank Mulhof bezighield. Als regiodirecteur is Mulhof verantwoordelijk voor Noordoost-Nederland: ‘Wij kregen de meeste meldingen binnen uit de omgeving Enschede en Haaksbergen. Afgewaaide pannen waren de voornaamste boosdoeners. Dat was even wennen, omdat we als Consolidated vroeger alleen platte daken deden. Vandaar dat de druk op de organisatie nu groter was dan ooit tevoren. Toen de meldingen maar bleven binnenstromen, hebben we besloten: vaste klanten gaan vóór. Omdat we voornamelijk voor woningcorporaties werken, hadden particulieren op dat moment even minder prioriteit.’

Recordaantal lekkagemeldingen

Ook in de provincie Utrecht en Almere hield de storm flink huis. ‘Er was één woningcorporatie met alleen al 900 lekkagemeldingen’, zegt Bastiaan Bras, bedrijfsleider van de vestiging Amsterdam en verantwoordelijk voor de regio Noord-West Nederland. ‘Onmogelijk om alle meldingen in ons gebruikelijke tempo te verwerken. Gelukkig was er ook veel begrip bij onze klanten. Er was immers overduidelijk sprake van overmacht.’

Eerste hulp bij schade aan daken

Medewerkers werden opgetrommeld en waar mogelijk werden hoogwerkers geregeld. Bras: ‘We moesten van het ene op het andere moment opschalen. Eerste prioriteit was om zo veel mogelijk daken dicht te krijgen. Vaak moest dat provisorisch, middels een noodmaatregel, omdat er al snel geen dakpannen en dakramen meer te krijgen waren. Bovendien hadden we niet genoeg dakwachters en dakdekkers om alle meldingen direct op te volgen. We hebben een beroep gedaan op onderaannemers en co-makers. Dat kon prima, omdat een deel van de reparaties bestonden uit het terugleggen van verschoven pannen.’

Vooral veel schade aan pannendaken

Logistieke operatie

Het moeilijkste was om alles in goede banen te leiden en de verwachtingen van klanten op een goede manier te managen. ‘Na zo’n storm heeft alles haast’, gaat Bras verder. ‘De uitdaging is om de juiste prioriteiten te stellen om zo efficiënt mogelijk te werken. Dat vraagt veel planning. Uiteindelijk hebben we een wijkaanpak gehanteerd, waarin we alle meldingen in een bepaalde wijk of straat bundelden. Op deze manier hebben we in relatief korte tijd heel veel daken dicht gemaakt. In de nasleep zijn we tot wel twee maanden bezig geweest om alles écht goed te repareren.’

Stormprotocol

Naar aanleiding van de storm heeft Consolidated een protocol opgesteld. Bras: ‘In het protocol staat beschreven welke verantwoordelijkheden medewerkers hebben als dit soort extreme situaties zich in de toekomst opnieuw voordoen. Verder hebben we afspraken gemaakt met co-makers die fungeren als flexibele schil zodra er ad hoc opgeschaald moet worden. En nu maar  wachten op de volgende storm, zodat we het protocol in de praktijk kunnen testen.’

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Slimme samenwerking met woningcorporatie Accolade

Slimme samenwerking met woningcorporatie Accolade

MVW1456 (1)

Consolidated is sinds vorig jaar verantwoordelijk voor al het dakonderhoud en – herstel bij woningcorporatie Accolade. Voor Accolade is deze nauwe samenwerking een logische stap, vertelt coördinator vastgoed Rob van der Veer: ‘De hoeveelheid werk neemt de komende jaren toe, dus we moeten slimmer werken. Voor de uitvoering zoeken we daarom de samenwerking met gespecialiseerde partijen.’

Accolade beheert in Friesland zo’n 16.500 woningen, waarmee het één van de grotere woningcorporaties in de provincie is. ‘Consolidated voerde al langere tijd werkzaamheden voor ons uit’, zegt Van der Veer. ‘Vorig jaar hebben ze na uitgebreide gesprekken ook het herstel en planmatig onderhoud van onze daken volledig overgenomen.’

‘Consolidated heeft veel meer kennis van daken dan wij, wij kunnen ons niet specialiseren op alle onderdelen van het gebouwenonderhoud. Onze werkvoorbereiders worden nu omgeschoold tot vastgoedregisseurs. Ze houden zich niet meer bezig met het ‘hoe’ van het onderhoud en herstel, maar met het ‘waarom’. Daarbij baseren ze zich op de gegevens van partijen als Consolidated.’

Geldbesparing

Consolidated voorziet Accolade van rapportages en adviesrapporten. Van der Veer: ‘We worden constant gevoed met informatie. En dat levert ons inmiddels geld op. Waar we voorheen een dak automatisch zo zouden herstellen dat het weer tientallen jaren mee kan, weten we nu dat dit soms niet verstandig is. Dat het bijvoorbeeld slimmer is het herstel nu minder grondig aan te pakken en over 10 jaar opnieuw te bekijken of het pand een investering nog wel waard is.’

24-uurs servicedienst

Sinds eind vorig jaar maakt Accolade ook gebruik van  de 24-uurs servicedienst van Consolidated. Dit betekent dat alle klachten, bijvoorbeeld over lekkages, nu direct bij Consolidated binnenkomen. ‘Daarmee is voor ons een heel stuk uit het proces weggehaald’, legt Van der Veer uit. ‘Wij krijgen achteraf keurige rapportages en hoeven zelf niets meer te doen. Dit werkt zo efficiënt dat we al weten dat een lekkage is hersteld voordat de jongens van Consolidated het dak hebben verlaten.’

Volledig ontzorgd

Van der Veer is ‘behoorlijk onder de indruk’ over de samenwerking met Consolidated. ‘Ze denken ontzettend goed met ons mee en blijven verbeteren. We merken dat ze openstaan voor feedback en hier daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Heel fijn is dat we via Dakota altijd kunnen meekijken met het werk, maar tegelijkertijd volledig ontzorgd worden. Daar kan menig bedrijf een voorbeeld aan nemen.’

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Nieuw regiokantoor Consolidated Zuid-West

Nieuw regiokantoor Consolidated Zuid-West

Consolidated-Ridderkerk-2.1

Sinds kort opereert Consolidated in de regio Zuid-West Nederland vanuit een gloednieuw kantoor met magazijn in Ridderkerk.

Het oude regiokantoor van Consolidated was sinds de jaren 80 gevestigd in Bleiswijk, maar dat pand werd te klein en voldeed niet langer aan eisen van de moderne tijd. De regiodirectie was daarom al enige tijd op zoek naar een onderkomen. En dat is nu gevonden in het nieuwe pand in Ridderkerk.

Consolidated groeit

Nu steeds meer opdrachtgevers gebruik maken van Dakota, het online dakmanagementsysteem van Consolidated, is het aantal medewerkers van de binnendienst fors gestegen. Het nieuwe regiokantoor biedt meer dan genoeg ruimte voor alle huidige én toekomstige medewerkers. Er wordt gewerkt in ruim opgezette kantoortuinen die de samenwerking tussen medewerkers bevordert. Het kantoor beschikt over een goed klimaatbeheersingssysteem dat zich gedurende de warme periode reeds bewezen heeft.

Moderne faciliteiten

In het pand in Ridderkerk is een magazijn waar een ruime voorraad aan verschillende materialen is opgeslagen. Hierdoor kunnen verschillende soorten lekkages snel worden opgelost. Binnenkort zal een moderne presentatieruimte worden gerealiseerd om relaties te kunnen ontvangen en medewerkers te kunnen trainen. Deze trainingen gaan van klantgerichtheidstrainingen tot trainingen over kwaliteit en het gebruik van de verschillende materialen. Deze moderne faciliteiten helpen bij het verder verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening.

Nieuwe regiodirecteur

Consolidated heeft niet alleen een nieuw regiokantoor, maar ook een nieuwe regiodirecteur. Sinds 1 juni is Norbert Boender aangesteld als regiodirecteur van de vestiging Zuid-West Nederland. Boender neemt het stokje over van Joost Duvekot, die is aangesteld als directeur van de MSQ Groep, het moederbedrijf van Consolidated. Norbert heeft verschillende functies bekleed in de bouw, zowel in de handel van bouwmaterialen als in de uitvoering van bouwprojecten.

Het nieuwe adres van het regiokantoor van Consolidated Zuid-West Nederland is:

Florijnstraat 67
2988 CL Ridderkerk

Algemeen:
Telefoon: 010 521 75 55
E-mail: info.ridderkerk@consolidated.nl

Lekkages:
T.lekkages 010 3000208
E.lekkages  ridderkerk@dakwacht.nl

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Primeur: CE-markering voor Kedge Ankerpunt

Primeur: CE-markering voor Kedge Ankerpunt

2017_08_LUKKIEN_KEDGE_OVERVIEW_0067

Het Kedge Ankerpunt Bitumen is het eerste ankerpunt in Nederland dat is voorzien van CE-markering conform de Europese Verordening Bouwproducten (CPR-Construction Product Regulation).

Veilig werken op het dak

Consolidated hecht veel waarde aan veilig werken op het dak. Daarom gebruiken wij al jarenlang de valbeveiliging van Kedge Safety Systems. Ruim 10 ruim jaar geleden bracht Kedge een revolutie teweeg in de wereld van valbeveiliging met de introductie van het Kedge Ankerpunt. In tegenstelling tot traditionele ankerpunten welke mechanisch bevestigd worden in de onderconstructie wordt het Kedge ankerpunt verkleefd aan de dakbedekking. Dat heeft als voordeel dat de ankerpunten snel en eenvoudig te bevestigen zijn. Bovendien hoeven er geen gaten geboord te worden in de dakbedekking en isolatielaag. Zo blijft de dakconstructie intact en worden lekkages en koudebruggen voorkomen.

Getest onder extreme omstandigheden

Om te voldoen aan de hoge eisen van de CE-markering, zijn de ankerpunten intensief getest in de praktijk. Om de geschiktheid van de Kedge Ankerpunten onder Europese gebruiksomstandigheden te beoordelen, zijn proeven uitgevoerd bij extreem hoge én lage temperaturen. Om de geschiktheid na veroudering te onderzoeken zijn testmonsters in een speciale ‘oven’ kunstmatig verouderd. Het resultaat is dat Kedge Ankerpunten nu voldoen aan de fundamentele eisen uit de Europese Verordening Bouwproducten (CPR-Construction Product Regulation).

Europese normering

De Europees technische beoordeling (ETA) van Kedge is opgesteld door UBAtc, een door de EU aangewezen instituut dat technische beoordelingen voor bouwproducten opstelt. Basis voor deze beoordeling is een speciaal opgesteld Europees beoordelingsdocument. Deze is goedgekeurd door de Europese Commissie en de Europese lidstaten en is daarmee overeenkomstig de Europese Verordening Bouwproducten. De begeleiding van de vele beproevingen was in handen van Kiwa BDA Testing.

2017_08_LUKKIEN_KEDGE_BRANDEN_0441-300x200
three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Pilot: koppeling Dakota aan Vastware

Pilot: koppeling Dakota aan Vastware

MVW3450

Een koppeling van Dakota aan Vastware wordt op dit moment getest in een pilot.

Is het niet veel efficiënter de gegevens uit Dakota direct toegankelijk te maken in budgetteringstool Vastware? Met deze vraag benaderde woningcorporatie Domijn Consolidated. Begin dit jaar startte de koppelingspilot, de eerste in zijn soort.

Goed idee

Frank Achterbosch is bij woningcorporatie Domijn verantwoordelijk voor het planmatig onderhoud. Voor de meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB) maakt Domijn gebruik van de analyse- en budgetteringstool Vastware. ‘Toen we met Consolidated gingen samenwerken voor het dakonderhoud, kwam het dakmanagementportal Dakota erbij als waardevolle gegevensbron. Handig, maar zouden die twee omgevingen niet samen kunnen gaan?’

Waardevolle gegevens

‘Achterbosch was niet de enige met deze vraag’, vertelt Walter Scheffers. Hij is directeur bij Vastgoed Software, het bedrijf achter Vastware. ‘Door de koppeling aan Dakota worden de waardevolle gegevens, gegenereerd door dakspecialisten, meegenomen in de onderhoudsplannen. We maken dus een kwaliteitsslag en realiseren door die gedetailleerde informatie een kostenbesparing voor de klant. Ook andere woningcorporaties hebben inmiddels interesse getoond.’

Pilot is een feit

Gebruikers vinden in Dakota zeer uitvoerige informatie over het dak, van inspectierapporten en reparatieverslagen tot jaarplannen. Een deel hiervan werd in de pilot overgenomen in Vastware. Achterbosch: ‘In Vastware vinden we nu de gegevens die we nodig hebben voor onze onderhoudsbudgetten. Voor gedetailleerdere gegevens, bijvoorbeeld over condities, bepaalde materialen of oorzaken van lekkages, kunnen we terecht in Dakota.’

Overdraagbaar en geborgd

Achterbosch hoopt dat deze pilot de weg vrijmaakt voor samenwerkingen tussen Vastware en andere onderhoudsbedrijven: ‘We hebben nog altijd 8 verschillende bronnen van waaruit we gegevens verzamelen over onder meer gevels en kozijnen. En dat voor 16.500 objecten en tot wel 40 jaar vooruit. Als alles in Vastware staat, zijn de gegevens overdraagbaar en gewaarborgd in een systeem.’

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Een bouwteam ondersteunt elkaar

Een bouwteam ondersteunt elkaar

MVW3104

Hoe verduurzaam je 174 woningen zo slim en snel mogelijk, maar wel met een kwaliteit die voor ten minste 10 jaar te garanderen is? Consolidated is één van de partners in een ambitieus project in Leusden.

Een rustige woonwijk aan de rand van Leusden. De bomen bloeien in roze en wit, de vogeltjes fluiten om het hardst, een man laat op zijn gemak de hond uit. Behalve de gele kop van een hijskraan wijst niets erop dat hier een groot bouwproject gaande is. En dat is ook precies de bedoeling, vertelt Kees de Groot van Heijmans. Hij is de projectmanager van de grote verduurzamingsslag die hier sinds begin dit jaar gaande is.

Helder en bespreekbaar

‘Onze opdrachtgever is een vastgoedbelegger die ons vroeg de woningen tot het hoogste niveau te verduurzamen’, vertelt De Groot. ‘Binnen enkele weken moesten we een plan presenteren: hoe zouden wij tegen een zeer scherpe prijs op korte termijn alle woningen aanpakken? Ik ben direct in gesprek gegaan met mogelijke partners, waaronder Consolidated. Van eerdere samenwerkingen wist ik dat zij met kop en schouders boven andere bedrijven uitsteken. Alles is helder en bespreekbaar.’

Helpende hand

Naast Consolidated zijn ook sloop-, schilder-, timmer- en installatiebedrijven bij het project betrokken. Dit betekent dat goede samenwerking op de bouwplaats de hoogste prioriteit heeft. Henk Deterd, projectleider namens Consolidated: ‘Je vormt een bouwteam en dat betekent dat je elkaar ondersteunt. Als de timmerman nog niet klaar is met het dak, helpen onze mannen hem zodat ze daarna zo snel mogelijk zelf aan de slag kunnen. Ze gaan niet in de bus zitten wachten.’

Plannen doornemen

Iedere ochtend drinkt het team van 40 à 45 man koffie met elkaar; een uitgelezen moment om de plannen onderling af te stemmen. Per dag werkt Consolidated aan twee huizen, soms zelf drie. Dat betekent dat de kap volledig wordt verwijderd en er dezelfde dag nog een nieuwe kap geplaatst wordt, inclusief aluminium schoorsteenomkasting. Daarna zorgen de partners voor het plafond, het schilderwerk en de elektra. Bewoners kunnen in ruil voor een kleine huurverhoging kiezen voor een nieuwe badkamer en keuken, die als laatst geplaatst worden.

Geen grote bouwplaats

Omdat de wijk volledig bewoond blijft tijdens de renovatie, gingen de bedrijven samen op zoek naar een zo slim mogelijke aanpak. De Groot van Heijmans: ‘Een grote bouwplaats met veel transportbewegingen zou voor overlast zorgen, dus dat wilden we voorkomen.’ Daarom werkt het bouwteam met ‘just in time and place’- levering: iedere ochtend levert een vrachtwagen de bouwmaterialen voor die dag. Vooraf zijn de bewoners geïnformeerd door informatiebijeenkomsten. In een online portal staan alle updates.

Geoliede machine

Dat de overlast beperkt is, wordt direct duidelijk in de woonwijk: alleen in het stuk straat waar gewerkt wordt, is bedrijvigheid. Terwijl bij het ene huis het dak onttakeld wordt, krijgt het andere huis een compleet nieuwe dakconstructie van de timmerman. Daartussen gaat het dagelijks leven in de straat gewoon door. Deterd: ‘Vooraf hoopten we dat de jongens met elkaar een geoliede machine zouden vormen. Dat is helemaal gelukt.’

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Dakteam verduurzaamt met vooruitziende blik

Dakteam verduurzaamt met vooruitziende blik

MVW7459

Dakteam Ymere verduurzaamt in versneld tempo tienduizenden vierkante meters dakoppervlak. Hierbij worden geen halve maatregelen genomen: ‘We kijken tientallen jaar vooruit’, vertelt Glen Bosman, Manager Resultaatgericht Samenwerken bij Consolidated. ‘Het energieverbruik moet omlaag en dat begint met een goed geïsoleerd dak.’

‘Had je me twee jaar geleden gezegd dat we op dit moment bestaande bouw konden isoleren naar een Rc van 6,00, had ik je niet geloofd’, stelt Bosman. ‘Maar wij bewijzen met dit project van Ymere dat het wél kan. We isoleren deze daken tot dezelfde waarde als nieuwbouwwoningen. No-regret maatregelen noemen we dat.’

Selectie met Dakota

Vorig jaar isoleerde het Dakteam Ymere in zeven maanden tijd bij 40 complexen zo’n 60.000 vierkante meter aan dakoppervlak. Dit gebeurde bij complexen van Ymere in onder meer Amsterdam, Almere en de Haarlemmermeer. Het Dakteam gebruikte Dakota om Ymere-panden te selecteren die veel lekkages hadden of slecht geïsoleerd waren. Bosman: ‘We verhelpen die problemen, maar gaan ook meteen een stap verder. Zo hebben we bij drie complexen voor vergroening en waterbuffering gezorgd. Hierdoor kan regenwater vertraagd afgevoerd worden en door het aanbrengen van sedum en kruiden vergroten we de biodiversiteit. Voor vogels, bijen en vlinders zijn nu diverse voorzieningen op het dak gemaakt, zoals waterschalen en zandstroken.’

Klaar voor de toekomst

Bosman ziet het dak als “de bouwplaats van de toekomst”. ‘Het is nog relatief onontgonnen terrein en daardoor kunnen we heel innovatief zijn. Met dit soort verduurzamingsmaatregelen lopen we voor op de gevelbranche en installatietechniek. Wij zorgen eerst dat het dak klaar is voor de toekomst, daarna komen andere maatregelen, zoals het aanbrengen van Zon-Pv, warmteboilers, noem maar op. Denk aansluitend ook aan het goed isoleren van gevels en in een latere fase het aanpassen van installaties in woningen. Dit gaat om de zogenaamde modulaire aanpak richting 2050.’

In 2018 gaat het Dakteam Ymere ook aan de slag met hellende daken. Bosman is daarnaast in gesprek met andere woningcorporaties om op eenzelfde wijze hun daken te verduurzamen. ‘Ook dan gaan we weer als Dakteam aan de slag. Bij deze volumes moet je de krachten bundelen. Daar zijn wij inmiddels heel ervaren in.’

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.