Een hellend dak vernieuwen: dit komt erbij kijken

Een hellend dak vernieuwen: dit komt erbij kijken

Bij het renoveren van een dak hangt de aanpak af van het soort dak; is het een plat of hellend dak? Een hellend dak vernieuwen vergt vaak meer tijd in de voorbereiding, vooral omdat er meer vergunningen en ontheffingen nodig zijn om met de werkzaamheden te mogen starten. Bij Consolidated renoveren we steeds vaker hellende daken. In deze blog leest u welke fases we daarbij doorlopen.

Is uw dakbezit toe aan vervanging? Dan is het efficiënt om gelijk een verduurzaming door te voeren. Voor een betere isolatie van bijvoorbeeld een woning kan de isolatiewaarde (RC-waarde) worden verhoogd, zodat deze voldoet aan de huidige norm. Extra dakisolatie betekent meestal: dikkere isolatie, waardoor het aangezicht van het gebouw verandert.

Werkwijze hellend dak renovatie

Voordat we van start gaan met een hellend dak renovatie, is er met de opdrachtgever overeenstemming bereikt over de wensen en mogelijkheden. Het proces van het vernieuwen en verduurzamen van hellende daken ziet er als volgt uit:

Fase 1: Een uitgebreid voortraject
We starten met een flora- en faunaonderzoek om uit te zoeken of er op of in het dak dieren leven die beschermd moeten worden. Op basis van dit onderzoek wordt een advies opgesteld voor de productierouting en beschermende maatregelen. Tijdens dit onderzoek geven wij de architect opdracht om tekeningen te maken. Deze zijn ook nodig voor de aanvraag van de omgevingsvergunning, waarbij we controleren of de materialen die nodig zijn voor het nieuwe dak, beschikbaar zijn.

Fase 2: Plan de campagne
Staan alle seinen op groen? Dan kan het projectplan worden opgesteld. Hierin staat hoe uw project wordt ‘aangevlogen’. Wat is er nodig? Hoe houden we de huurders tevreden? Hoe zorgen we dat de renovatie van hellende daken op tijd klaar is? We bepalen samen de startdatum en gaan met de projectleiders van alle betrokken partijen om tafel om een concreet stappenplan te maken.

Fase 3: Voorbereidende werkzaamheden
Het plan is gevormd. Dan is het tijd om het project tot in de puntjes voor te bereiden. In deze fase is er nog een hoop te regelen. Denk aan: parkeerontheffingen, verkeersmeldingen, een kraanplan en objectvergunningen (bijvoorbeeld voor toiletten en containers).
Tijdens de werkvoorbereiding worden ook de huurders betrokken bij het project. Ze ontvangen de planning van de werkzaamheden, maar ook de contactgegevens van het aanspreekpunt. Zo zijn ook zij op de hoogte en dat draagt bij aan de huurderstevredenheid.

Fase 4: Aan de slag op het dak
Na de voorbereiding komt de uitvoering. Voor de start van een project komen alle betrokken partijen bij elkaar om kennis te maken en de planning door te nemen. Dit draagt bij aan een vloeiende samenwerking. Gedurende de werkzaamheden voeren we wekelijks een voortgangsgesprek, waarin u op de hoogte wordt gehouden van de voortgang. Ook de bewoners geven we regelmatig een update, bijvoorbeeld als de planning is gewijzigd. De oplevering van het eerste dak of woonblok is een belangrijk ijkpunt. De lessen die we daaruit trekken, nemen we mee in de rest van het project.

Fase 5: Vlekkeloze oplevering
De meeste opleverpunten worden al vóór de daadwerkelijke oplevering opgepakt. Samen met alle onderaannemers bekijken we of uw dak is opgeleverd zoals vooraf is afgesproken. Daarna evalueren we het project en bepalen we hoe het dak in de toekomst onderhouden wordt. Want ook voor een pas gerenoveerd hellend dak is een goed onderhoudsplan van groot belang.

Meer weten?

Je leest het. Bij het renoveren en verduurzamen van een hellend dak komt veel kijken. Als totaalontzorger nemen we het volledige proces graag bij u uit handen.
Wilt u weten hoe Consolidated kan helpen met het verduurzamen of de renovatie van een hellend dak? Neem vrijblijvend contact met ons op via www.consolidated.nl/contact of bekijk alvast deze video. We denken graag met u mee!

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Glen Bosman

Duurzaam dakmateriaal: binnenkort ook op uw dak?

Duurzaam dakmateriaal: binnenkort ook op uw dak?

Wie de komende jaren een kijkje neemt op het Nederlandse daklandschap, zal daar steeds vaker gerecyclede of bio-based materialen tegenkomen. Duurzaam dakmateriaal is in opkomst en dat is een ontwikkeling die Glen Bosman, manager resultaatgericht samenwerken bij Consolidated, flink toejuicht. “Om het gebruik van duurzame materialen in de toekomst te normaliseren, moeten we nu innoveren.” 

Als woningcorporatie staat u voor een grote uitdaging: in 2050 moet uw woningportefeuille volledig CO2-neutraal zijn. Het dak speelt een belangrijke rol in het behalen van deze doelstellingen. Daarmee is duurzaamheid logischerwijs ook binnen Consolidated een belangrijk thema. Glen: “Samen met onze opdrachtgevers denken we continu na over hoe we daken en dakonderhoud duurzamer kunnen maken. Dat doen we door processen te veranderen, maar steeds vaker ook door traditionele dakmaterialen te vervangen door moderne, duurzame materialen.”

Glen Bosman
Glen Bosman (manager resultaatgericht samenwerken)

Circulair en bio-based

Een duurzaam materiaal waarmee Consolidated nu al daken bedekt, is Derbigum NT. Dit bestaat deels uit gerecycled materiaal dat afkomstig is van andere daken. Volgens Glen een goede keuze voor elke woningcorporatie: “Derbigum New Technology scoort goed in de nationale milieubibliotheek. Het is aantoonbaar CO2-besparend en gaat bovendien heel lang mee. Een ander materiaal waar we bij Consolidated toekomst in zien, is Mycelium: een bio-based isolatiemateriaal op basis van schimmels. Isolatieplaten gemaakt van groenafval, hoe mooi is dat! Tot slot gaan we binnenkort een proef doen met isolatiemateriaal van gerecyclede PET-flessen.”

Meer weten over duurzame dakoplossingen? Bekijk dan ook deze aflevering van Dakzaken.

Daken als proeftuinen

Voordat nieuw materiaal daadwerkelijk kan worden gebruikt, moet het eerst uitgebreid worden getest. We zetten het pas in als is aangetoond dat het goed werkt en lang meegaat, én als het de vereiste certificeringen heeft. “Omdat Consolidated het gebruik van duurzame materialen enorm toejuicht, ondersteunen we leveranciers in de ontwikkelfase. Dat doen we bijvoorbeeld door materialen te testen in proeftuinen. Woningcorporaties kunnen daarvoor een stukje dak beschikbaar stellen. Steeds meer corporaties zijn daartoe bereid, mooi om te zien!” aldus Glen.

De volgende stap

Hoewel duurzaam dakmateriaal in de afgelopen jaren al flink is doorontwikkeld, is er volgens Glen nog een lange weg te gaan. “Op dit moment wordt het vooral gebruikt in kleinere pilotprojecten. In de toekomst moet het natuurlijk op grote schaal ingezet gaan worden. Daarom is het tijd om dit onderwerp hoog op de agenda te zetten. Woningcorporaties kunnen bijvoorbeeld het gebruik van duurzame materialen in het Programma van eisen (PvE) opnemen. Dit stimuleert leveranciers om te blijven innoveren en op grotere schaal duurzame dakmaterialen te produceren. Zo werken we toe naar een dakenbranche waarin duurzaam materiaal de norm is.”

Meer informatie

Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw daken of bent u geïnteresseerd in duurzame dakmaterialen? Neem vrijblijvend contact met ons op via www.consolidated.nl/contact. We denken graag met u mee!

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Dakzaken: alles over dakonderhoud

Dakzaken: alles over dakonderhoud

In Dakzaken onderzoekt presentatrice Suzanne voor Consolidated diverse thema’s die spelen op het dak. In de vorige aflevering kwam het thema innovatie aan bod. In deze aflevering legt ze uit wat er zoal komt kijken bij dakonderhoud. Of het nu gaat over dagelijks of planmatig onderhoud. Hoe pak je dat precies aan en wat zijn de valkuilen? 

Voor organisaties als woningcorporaties, onderwijsinstellingen en gemeenten kan dakonderhoud een flinke klus zijn. Zo moet je rekening houden met de volgende zaken:

 • Onderhoud goed inregelen
 • Lekkages voorkomen
 • Verduurzamen van je vastgoed
 • Bewoners en gebruikers tevreden houden

Voorkomen is beter dan …

De gevolgen van niet vooruit kijken of pas ingrijpen als de uitdaging op ‘t dak al is ontstaan? Dat zorgt voor problemen op het dak, zoals daklekkages, die op hun beurt voor hoge kosten zorgen. Het is een cliché dat ook op het dak geldt: voorkomen is beter dan genezen. Door je onderhoud goed in te regelen, bespaar je als organisatie veel geld en gedoe. 

Nulmeting

Ga je aan de slag met dakonderhoud, dan is een nulmeting een goed vertrekpunt. Op basis van deze meting stel je een plan van aanpak op voor je dak. 

Consolidated-dakdekker Dirk Teunissen legt uit: “Bij een nulmeting breng je de huidige situatie van het dak in kaart. Tijdens een nulmeting meten we allerlei zaken. Denk aan dakranden, opstanden, metselwerk en dakdoorvoeren.” Ook onderdeel van de 0-meting is een insnede van het dak. Door de uitvoering van een 0-meting krijgen we inzicht in wanneer er écht onderhoud nodig is. Dirk: “Dat geeft de opdrachtgever grip op de kosten.”

Dagelijks en planmatig onderhoud

Qua onderhoud zijn er verschillende vormen. Daiël Serreli is dakinspecteur bij Consolidated en licht het toe: “Dagelijks onderhoud is heel belangrijk, omdat je hiermee je dak gezond houdt. Denk dan aan lekkage-management, acute acties zoals het oplossen van lekkages en reinigend onderhoud.” 

“Daarnaast heb je ook planmatig onderhoud”, vervolgt hij. Bij deze vorm van onderhoud wordt het dak vernieuwd en worden verduurzamingsmogelijkheden meteen toegepast. Daiël: “Denk daarbij aan vergroening, verblauwing en isolatieverbeteringen.”

De voordelen van goed onderhoud

Een dak dat goed is onderhouden, levert veel voordelen op. Denk aan:

 • Tevreden huurders en gebouwgebruikers
 • Minder onderhoudskosten
 • Inzicht in verwachte kosten

Stijgende kosten

Dakonderhoud vraagt logischerwijs om een investering. Hoe dat te regelen is soms een uitdaging. Chantal Verburg, Manager Co-Creatie bij woningcorporatie Ymere hierover: “Dat betekent dat je óf minder onderhoud kan uitvoeren en de huurders er last van hebben, óf dat de huur alsnog moet stijgen om het onderhoud te laten uitvoeren.” 

Die stijgende prijzen hebben ook invloed op de verduurzamingsdoelen, geeft Chantal aan. “Een uitdaging daarin is: we hebben een geld-issue, maar ook een capaciteits-issue.” Daarbij komt de beschikbaarheid van materialen ook om de hoek. Chantal hierover: “Niet alles is altijd beschikbaar. Die spanning is in de markt heel duidelijk merkbaar.”

Andere dakvragen?

Wil je meer weten over dakonderhoud? Deel je vragen met ons via www.consolidated.com/contact. We denken graag met je mee.

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Totaalonderhoud voor Goedestede

Totaalonderhoud voor Goedestede

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’. Als het aan Ivo Hoppe van de Almeerse woningcorporatie Goedestede ligt, geldt die uitspraak ook voor dakpartners. Drie jaar geleden gingen Goedestede en Consolidated de samenwerking aan. Met een duidelijke wens vanuit Goedestede: gestroomlijnd dakonderhoud en tevreden huurders. Hoe het ervoor staat met die doelen? Ivo vertelt.

Vier jaar is Ivo nu Manager Vastgoed bij Goedestede. Één van de uitdagingen voor de Almeerse woningcorporatie is om huurders nog sneller en beter van dienst te kunnen zijn. Bijvoorbeeld wanneer er reparatie aan de woning nodig is. Volgens Ivo lukt dat alleen met duidelijke communicatie en heldere kwaliteitsnormen. ‘Voorheen werd het onderhoud aan de daken van Goedestede gerealiseerd door verschillende kleine organisaties. We wilden dit graag neerleggen bij één partner. Consolidated was al werkzaam voor de andere corporaties in Almere. We hebben ze drie jaar geleden benaderd om ook het complete onderhoud aan ónze daken te verzorgen.’

Een goede start

In 2020 startte de samenwerking tussen Goedestede en Consolidated. De afgelopen jaren werden met 0-metingen alle platte daken uit de portefeuille van Goedestede in kaart gebracht. Dat leverde de basis voor een (kosten)efficiënte onderhoudsbegroting. ‘Met alle data die we hiermee hebben verzameld in Dakota, weten we nu precies welke daken extra aandacht nodig hebben. De komende jaren gaat Consolidated aan de slag met renovatie en verduurzaming van deze daken. Daarnaast zullen ze onder andere periodieke conditiemetingen uitvoeren, klein onderhoud plegen en dakgoten controleren. Totaalonderhoud dus.’

Op elkaar bouwen

Een groot voordeel van samenwerken met één partner, is volgens Ivo de eenduidigheid bij reparatieverzoeken. Consolidated hanteert hiervoor een standaardprocedure waarin dakmanagementsysteem Dakota een belangrijke rol speelt. Ivo: ‘Wanneer er een reparatiemelding binnenkomt, maakt Consolidated zelf een afspraak met de huurder. Het uitgangspunt hierbij is dat deze zo min mogelijk overlast ervaart. Dat is voor ons heel prettig. Dat we echt op Consolidated kunnen rekenen, bewezen ze ook vorig jaar. Tijdens een storm liep het dak van een van onze complexen flinke schade op. De volgende ochtend stond er een team klaar om alles zo snel mogelijk te repareren.’

Elkaar aanvoelen

Hoewel Goedestede het volledige dakonderhoud van haar vastgoed aan Consolidated heeft toevertrouwd, overleggen de twee partijen op regelmatige basis. Volgens Ivo is dat een bewuste keuze. ‘Goedestede is als een spin in het web van het totaalbeheer. We weten precies wat er speelt op ons vastgoed en hebben zicht op het grote plaatje. Consolidated heeft daarentegen een meer specialistische blik. Ze kunnen ons adviseren, bijvoorbeeld over duurzaamheid op het dak. Dit levert goede overleggen op, waarin we ook kritisch durven te zijn naar elkaar. Consolidated is een fijne gesprekspartner.’

Voor de lange termijn

De ambitie van Ivo en woningcorporatie Goedestede is duidelijk: een optimaal wooncomfort voor de huurders, onder meer door efficiënte dienstverlening. Om dat te bereiken is volgens Ivo een duurzame samenwerking nodig. ‘Als je gaat samenwerken, moet je elkaar eerst leren kennen. Inmiddels zijn we bezig om het werk beter in te richten en protocollen te optimaliseren. Aan reacties van onze huurders merken we dat we op de goede weg zijn. Daarom is het mooi dat Consolidated en Goedestede allebei de intentie hebben om nog jaren met elkaar op te trekken.’

Kom in contact

Bezit of beheer je onroerend goed en wil je weten hoe Consolidated kan helpen met het onderhoud en beheer van jouw daken? Of heb je een andere prangende dakvraag? Deel hem met ons via www.consolidated.nl/contact. We denken graag met je mee!

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Dakonderhoud: werken aan een toekomstbestendig dak

Dakonderhoud: werken aan een toekomstbestendig dak

Een reparatie aan uw dak? Dan wilt u vooral dat er snel een expert langs komt voor reparatie. Denkt u na over de toekomst van uw vastgoed, dan heeft u misschien wel veel uitgebreidere plannen met uw dak. Of het nu gaat over het oplossen van ad hoc uitdagingen of vooruitblikken in de toekomst, bij Consolidated bent u aan het juiste adres. Regiodirecteur Frank Mulhof neemt u mee in de verschillende mogelijkheden omtrent onderhoud.

Waar het onderhoud van daken betreft hebben we bij Consolidated alle disciplines in huis. Daardoor is het voor u als klant mogelijk om het onderhoud van uw dakbezit volledig bij ons neer te leggen, in plaats van bij verschillende bedrijven. Zo houdt u overzicht en grip op de kwaliteit van uw daken. Dat is efficiënt en het helpt u kosten te besparen. Frank Mulhof houdt zich zowel aan de tekentafel als op het dak bezig met de verschillende soorten onderhoud. Hij licht ze toe:

Alledaagse dakservice

Onder dagelijks onderhoud rekenen we de werkzaamheden op het dak. Van het repareren van lekkages tot het preventief onderhoud. Daaronder verstaan we het periodiek reinigen van goten en daken, inspectie en onderhoud en onderhoud van valbeveiliging. ‘Dagelijks onderhoud doen we meestal op basis van een melding maar het kan ook in contractvorm. Dan komen we bijvoorbeeld één of twee keer per jaar langs om reparaties te verrichten en het dak helemaal schoon te maken,’ aldus Frank.

Onvoorziene dak-uitdagingen

Als een monteur van Consolidated een reparatie op het dak verricht, kijkt hij altijd even verder om te controleren of er nog andere gebreken zijn en zorgt dat deze zo snel mogelijk worden opgelost. Correctief onderhoud noemen we dat. ‘Een kapotte lichtkoepel of lood dat uit de muur hangt? We zetten het gelijk in ons dakmanagementsysteem Dakota, zodat de klant er een melding van krijgt. Vaak zijn het dingen die binnen een korte tijd moeten worden aangepakt, zodat er geen verdere schade ontstaat.’ Bij akkoord komt onze monteur snel weer langs om het te verhelpen.

Daken toekomstbestendig maken

Planmatig onderhoud richt zich meer op de lange termijn. Onze dakexperts maken een onderhoudsplan waarmee u als klant jaren vooruit kunt. Frank legt uit hoe dat gaat: ‘We beginnen met een 0-meting volgens de NEN-2767 norm om de status van het dakbezit inzichtelijk te krijgen. Op basis daarvan bepalen we welke daken en dakdetails prioriteit hebben en welke nog kunnen wachten. Daarbij houden we ook rekening met de toekomstvisie van de klant. Moet het gebouw nog 30 jaar mee of is de toekomst onzeker? Dat kan bepalend zijn voor bijvoorbeeld de keuze van het dekkingsmateriaal.

Samen vooruit kijken

In de praktijk gaan de verschillende soorten onderhoud vaak hand in hand. Zo kan een samenwerking die begint met een kleine opdracht overgaan in een meerjarenproject. ‘Soms blijkt na een check dat het gunstiger is om het dak volledig te renoveren. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat we steeds opnieuw moeten langskomen voor reparaties. We doen dan een uitgebreide inspectie en maken een plan. Daarbij werken we standaard twee scenario’s uit. Één waarbij we het huidige dak in stand houden en één waarbij we het dak energetisch verbeteren. Energie besparen is namelijk ook voor veel van onze klanten een hot item.’

Door data gedreven

Ons dakmanagementsysteem Dakota speelt een enorm belangrijke rol als het gaat om onderhoud. Dakota legt vast wat monteurs op het dak doen op het gebied van lekkages, onderhoud en renovatie. Maar ook gegevens als keuringscertificaten, veiligheidsrapportages, rapportages branddoorslag en de flora- en faunawet verzamelen we in het systeem. Waarom dat zo waardevol is voor de samenwerking met klanten? ‘Over het algemeen geldt dat inzicht krijgen in de kwaliteit van je dak moeilijk is. Het is namelijk niet een plek waar je je dagelijks bevindt. Dakota maakt de informatie over het dak inzichtelijk. Op basis daarvan kunnen wij de klant altijd een goed onderbouwd advies geven,’ aldus Frank.

Makkelijk in contact

Bij onderhoud is het belangrijk dat tussen opdrachtgever en uitvoerder goede afspraken worden gemaakt. Ook daarvoor gebruiken we bij Consolidated Dakota. ‘Onze klanten kunnen bijvoorbeeld via Dakota melding maken van een lekkage. Vervolgens maken we via hetzelfde systeem een afspraak voor het onderhoud. Deze wordt altijd via mail of sms bevestigd. Zo staan onze monteurs zelden voor een dichte deur. Na het onderhoud zetten we een verslag, inclusief foto’s van vóór en na en eventuele gevolgschade, in Dakota. We zorgen dus dat de opdrachtgever altijd goed op de hoogte is, om wat voor onderhoud het ook gaat,’ aldus Frank.

Meer informatie

Van woningcorporatie tot zorginstelling, van scholengemeenschap tot bierbrouwerij. Verschillende soorten opdrachtgevers waaraan Consolidated dakonderhoud op maat levert. Benieuwd wat we kunnen betekenen voor u en uw daken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Andere dakvragen?
Ben je dakbeheerder, werk je bij een woningcorporatie en heb je nog andere dakvragen? Deel ze met ons via www.consolidated.nl/contact, we denken graag met je mee!

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

dakonderhoud-goed-inregelen

Dakonderhoud goed inregelen

Dakonderhoud goed inregelen

Dakonderhoud is een belangrijke taak voor organisaties als woningcorporaties, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en gemeenten. En daarbij ook een erg grote klus. Voor de kwaliteit van het dak is het noodzakelijk om dakonderhoud goed in te regelen. Daarnaast is het voorkomen van lekkages, het verduurzamen van daken en het tevreden houden van bewoners en gebruikers ook een onderdeel van goed dakonderhoud. Hoe kunt u dakonderhoud goed inregelen? U leest de mogelijkheden op deze pagina.

Verschillende soorten dakonderhoud

Problemen op het dak als gevolg van niet ver genoeg vooruit kijken of pas ingrijpen als het kwaad al geschied is… Door dakonderhoud goed in te regelen, bespaart u niet alleen kosten maar ook veel gedoe. Er zijn verschillende soorten dakonderhoud: dagelijks dakonderhoud, planmatig dakonderhoud en correctief dakonderhoud. Bij iedere variant van dakonderhoud past een andere soort aanpak.

Dagelijks dakonderhoud

Onder dagelijks dakonderhoud vallen ad-hoc uitdagingen als het verhelpen van lekkages en het reinigen van daken. Dagelijks dakonderhoud dient voldoende aandacht te krijgen, omdat u hiermee het dak gezond houdt. Bij Consolidated is het mogelijk om in contractvorm het dagelijks dakonderhoud te regelen. Maar ook op basis van meldingen kunt u het dagelijks dakonderhoud verzorgen.

Planmatig dakonderhoud

Planmatig dakonderhoud is onderhoud aan uw daken waarbij gekeken wordt naar mogelijkheden voor dakvernieuwing en dakverduurzaming. Om uw daken toekomstbestendig te maken kan u bijvoorbeeld denken aan vergroening, verblauwing en isolatieverbeteringen. De dakexperts van Consolidated maken op basis van een 0-meting een onderhoudsplan waarmee u als klant jaren vooruit kan.

Correctief dakonderhoud

Naast dagelijks en planmatig onderhoud, kan Consolidated ook voor correctief dakonderhoud zorgen. Wanneer een van onze dakmonteurs bezig is op uw dak wordt er ook gelijk op andere gebreken gecontroleerd. Is dit het geval, dan wordt dat in ons dakmanagementsysteem Dakota gezet. Als klant ontvangt u op deze manier een melding van een gebrek. Bij akkoord op de reparatie komt een dakdekker op korte termijn terug om het te verhelpen.  Onvoorziene dakuitdagingen worden hierdoor zo spoedig mogelijk opgelost.

Hulp bij dakonderhoud

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt zeker voor uw daken. Door uw dakonderhoud goed in te regelen is de kans kleiner dat u voor grote verrassingen komt te staan. Heeft u andere dakvragen? Of wilt u meer weten over dakonderhoud? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Dakdialogen aflevering 1: Ketensamenwerking

Dakdialogen aflevering 1: Ketensamenwerking

Werken aan daken doet Consolidated zelden alleen. Schouder aan schouder met woningcorporaties en leveranciers zorgt Consolidated voor het juiste onderhoud op het goede moment en met de juiste materialen. Samenwerken zit in ons DNA, kun je wel zeggen. In de nieuwe aflevering van onze podcast Dakdialogen gaan we daarom dieper in op dit onderwerp.

Aan tafel bij onze host Cynthia zitten John Veerman van Stadgenoot en Glen Bosman, manager Resultaatgericht Samenwerken bij Consolidated. Stadgenoot is een Amsterdamse Woningcorporatie met ruim dertigduizend woningen in beheer. Voor het onderhoud van de daken benaderde Stadgenoot flink wat jaren geleden Consolidated. Het resultaat is stevige samenwerking die zich steeds blijft ontwikkelen. In de podcast gaan Cynthia, John en Glen dieper in op wat deze samenwerking precies inhoudt.

Ketensamenwerking
Zowel Stadgenoot als Consolidated werkt met verschillende externe partijen. Stadgenoot werkt bijvoorbeeld met meerdere dakpartners, maar ook met diverse gevel- en installatiebedrijven voor het onderhoud van hun woningbezit. Consolidated werkt weer veel samen met leveranciers van dakmaterialen maar ook met specialisten zoals grindzuigers en groenbedrijven. Op meerdere niveaus wordt er dus samengewerkt. Ketensamenwerking noemen we dat. Benieuwd hoe dat in z’n werk gaat en hoe Stadgenoot dit ervaart? We bespreken het uitgebreid in de eerste aflevering van onze podcast Dakdialogen. 

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie?

Neem dan contact met ons op.

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Dakonderhoud waarvan je huurders wel warm worden

Dakonderhoud waarvan je huurders wel warm worden

Een goed dak boven het hoofd wil iedereen. Maar op dakonderhoud in hun huis zitten mensen dan weer minder te wachten. Hoe zorg je als woningcorporatie dat het woongenot van nu, het woongenot voor straks niet in de weg zit? Bart Westerhof, Manager Service en Onderhoud bij Consolidated, vertelt wat wij doen om de huurderstevredenheid te behouden en verbeteren.

Als Consolidated een dak onderhoudt, willen we dat alle betrokken partijen daar blij mee zijn en er met een goed gevoel op terugkijken. Zowel de bewoners als de woningcorporatie zelf. Ook voor onze servicemonteurs werkt dat wel zo fijn. Zij hebben vaak ‘eigen’ wijken en zien dus regelmatig dezelfde bewoners en daken. De huurderstevredenheid die voor woningcorporaties zo belangrijk is, is dat dus ook voor ons. Daar is onze workflow helemaal op ingericht.

Een afspraak is voor huurders zo gemaakt

Dat begint al in de basis. Woningcorporaties die met Consolidated werken, hoeven niet als contactpersoon op te treden bij het melden van lekkages. Huurders kunnen dit direct bij Consolidated melden. Zo is er na één contactmoment al een afspraak gemaakt om het dak te herstellen, zoveel mogelijk op een dag en tijd die de huurder schikt. Dat werkt zoveel sneller en voorkomt communicatie-misverstanden.

Inzicht in wat er gaat gebeuren

Ook in de rest van het traject blijft de communicatie belangrijk. Het is voor de huurder immers belangrijk dat die weet wat er wanneer gaat gebeuren. Dat de lekkagemelding is aangekomen, in behandeling wordt genomen en dat er gewerkt wordt aan een oplossing. Vanaf de eerste melding totdat we de deur uit lopen, nemen we huurders mee in het proces.

Updates via track & trace-module

Zodra we een afspraak hebben ingepland, krijgt de bewoner hier een bevestiging van via onze track & trace-module. Ook krijgt de huurder nog een herinnering 24 uur voor de afspraak. Achteraf informeren we nog eens wat er precies gebeurd is op het dak en wat er eventueel nog moet gebeuren. Woningcorporaties kunnen dit alles trouwens ook inzien via onze dakmanagementtool Dakota.

Goede voorbereiding scheelt een extra bezoek

Maar voor het tot het daadwerkelijke bezoek komt, vragen we eerst goed uit waar de lekkage zit. Zodat we vooraf een inschatting kunnen maken van de oorzaak. En weten hoe we de lekkage kunnen bereiken en verhelpen. Om daar antwoord op te geven, hoeven huurders echt geen technische kennis te hebben. Goed doorvragen in combinatie met onze kennis van de verschillende wijken en daken is voor ons genoeg. Daarmee kunnen we al tijdens de voorbereiding de benodigde materialen bepalen, om in de woning zo snel mogelijk de lekkage te verhelpen. Op die manier voorkomen we ook zoveel mogelijk dat we een tweede keer langs moeten komen. Dat is voor iedereen wel zo fijn.

We nemen de tijd voor bewoners

Tijdens het bezoek stelt de monteur zich vriendelijk voor en kan de huurder uitleggen waar en onder welke omstandigheden de lekkage zich voordoet. Om de voorkennis uit het eerdere contact nog verder aan te vullen. De monteur legt de werkzaamheden vast met foto’s, zowel de voor- als na-situatie. Dit ziet de bewoner uiteindelijk terug in het lekkageverslag dat per sms wordt gestuurd.

Check: was je tevreden?

Dan is de hamvraag: was dit genoeg om huurders met een goed gevoel de deur te laten sluiten achter onze monteurs? Om dat zeker te weten, krijgen zij na ons bezoek via sms de vraag of zij willen meewerken aan een kort klanttevredenheidsonderzoek. Het geeft ons bruikbare inzichten én geeft woningcorporaties inzage in de tevredenheid van huurders.

Lees verder
Op onze pagina speciaal voor woningcorporaties vind je meer informatie over slim dakmanagement. En natuurlijk kun je jouw dakvragen ook altijd stellen aan een van onze specialisten via www.consolidated.nl/contact, we denken graag met je mee.

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

De Dakontdekker: hoe krijg ik inzicht in de kwaliteit van mijn dakbezit?

De Dakontdekker: hoe krijg ik inzicht in de kwaliteit van mijn dakbezit?

Hoe krijg je als woningcorporatie of vastgoedbeheerder inzicht in de status van je daken? En hoe vergroot je de klanttevredenheid van huurders? Allerlei vragen die we graag uitzoeken. In de videoreeks De Dakontdekker gaat Janneke op pad om een antwoord te vinden op deze en andere prangende dakvragen.

Woningcorporaties en vastgoedbeheerders, opgelet! In deze aflevering gaat De Dakontdekker op pad voor het antwoord op de vraag: hoe krijgt en houdt u inzicht in de kwaliteit van uw daken?

Een goed begin
Dakontdekker Janneke gaat langs bij dakdekker Dirk. Want inzicht krijgen in de kwaliteit van het dak begint immers óp het dak. Naast een grondige inspectie op gebreken, wordt er een dakuitsnede gemaakt. Zo kan onder andere de opbouw van het dak en de RC-waarde (isolatiewaarde) worden bepaald.

Alles in Dakota
Het verzamelen van deze informatie gebeurt natuurlijk niet zomaar. Na deze grondige inspectie worden alle inzichten ingevoerd in Dakota. Een dakmanagement tool ontwikkeld door Consolidated. Erwin Brakeboer, accountmanager bij Consolidated, legt uit hoe deze inzichten bijdragen aan het voorspellen van het benodigde dakonderhoud.

Grootgebruiker
We maken het verhaal rond met Marinella Toumazatos, projectleider planmatig onderhoud bij Woningstichting GoedeStede. Zij vertelt hoe deze inzichten haar helpen bij het samenstellen van de meerjarenonderhoudsbegroting en bij het inzichtelijk maken van excessen.

Bekijk hier de hele aflevering:

Andere dakvragen?
Ben je dakbeheerder, werk je bij een woningcorporatie en heb je nog andere dakvragen? Deel ze met ons via www.consolidated.nl/contact, we denken graag met je mee!

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.

Wat dakmanagement voor u kan betekenen

Wat dakmanagement voor u kan betekenen

Het belang van dakmanagement

Waar komen het meest lekkages voor in uw gebouwen? En hoeveel budget is er aankomend jaar nodig voor dakonderhoud? Dakmanagement is voor woningcorporaties, zorginstellingen, gemeenten en onderwijsinstellingen van groot belang. Toch kan het ook een grote en tijdrovende uitdaging zijn. Al sinds 1962 zetten wij onze vakkennis in om grote opdrachtgevers te ondersteunen bij hun dakmanagement. Wij zorgen dat u als gebouweigenaar meer tijd overhoudt voor de personen met andere prioriteiten in uw gebouwen. Benieuwd wat dakmanagement u kan opleveren? U leest het hier!

Geen onnodig onderhoud aan uw dak

Met slim dakmanagement heeft u meer inzicht en grip op uw daken. Met behulp van een dakmanagementsysteem – bijvoorbeeld Dakota – heeft u een unieke koppeling tussen dagelijks en planmatig onderhoud. Heel handig, omdat dagelijks, en vaak ongepland onderhoud, gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van daken. En op lange termijn ook voor het planmatig dakonderhoud. Aan de andere kant weet u ook wanneer er aan uw daken nog géén onderhoud nodig is. Zo neemt u op het juiste moment de juiste beslissing en is de kans op overbodig dakonderhoud kleiner. 

dakmanagement-consolidated

Kosten- en tijdsbesparing via slim dakmanagement

Dakota verzamelt data die u kunnen helpen om grip te krijgen op de kosten, het onderhoud en de levensduur van uw daken. Zo weet u binnen één klik hoeveel u het aankomend jaar kwijt bent aan dakonderhoud. Bovendien brengt Dakota de daken van al uw complexen via een digitale kaart in beeld. Het is zelfs mogelijk om per locatie de individuele daken van uw bezit te bekijken. Daarnaast is ook feitelijke informatie zoals de constructie, afmetingen en conditie van daken op één in plek in te zien. Dit stelt u in staat om doelgericht en efficiënt onderhoud te plannen en te budgetteren. U bespaart tijd en kosten, én biedt tegelijkertijd een goede basis voor uw meerjarenbegroting.

Langere levensduur van uw daken

Dakota maakt het mogelijk om veel dakdata te verzamelen, wat resultaatgericht werken en planmatig dakonderhoud makkelijker maakt. Storingen worden voorspeld op basis van historische gegevens en kunnen sneller gedetecteerd en verholpen worden. Dakmanagement is dus essentieel voor een langere levensduur van uw daken.

Geen omkijken naar uw daken

Met de juiste tool voor dakmanagement maakt u de koppeling tussen dagelijks en planmatig onderhoud. Zo weet u waar en wanneer onderhoud nodig is op uw daken. Daarnaast brengt Dakota nog meer voordelen met zich mee:

 • U hebt inzicht in de conditie van al uw daken.
 • U vindt alles op één plek: van inspectierapporten tot onderhouds- en lekkageverslagen.
 • U vindt jaarplannen, meerjarenonderhoudsbegrotingen en rapportagemogelijkheden inzichtelijk binnen één systeem.
 • Het is mogelijk om Dakota te combineren met andere beheersystemen, waardoor u dakmanagement en gebouwbeheer slim met elkaar kunt vergelijken én op elkaar af kunt stemmen.  

Dakota dakmanagement

Voor slim dakmanagement rekent Consolidated op Dakota. Dakota is dé online portal voor dakmanagement en biedt inzicht in de kwaliteit van uw daken. Het gebruik van Dakota zorgt voor meer inzicht, overzicht en grip op processen. Zo bent u storingen voor, bespaart u op onderhoudskosten en hebben huurders minder last van lekkages. Wilt u meer informatie over wat slim dakmanagement voor jou kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op of vraag een gratis Dakota demo aan.

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.