Duurzaam groen-blauw dak voor Trivire

Als je een partnership aangaat, is het wel zo fijn als de partij aan de andere kant van de tafel hetzelfde belangrijk vindt. In de samenwerking tussen woningcorporatie Trivire en Consolidated is duurzaamheid zo’n gedeeld speerpunt. Het blauw-groene dak op wooncomplex De Zephyr in Dordrecht is een mooi voorbeeld van een project waarin dit thema  een grote rol speelt. Jan van Es en Stef Molenaar van Trivire vertellen over de totstandkoming van dit project.

Woningcorporatie Trivire beheert zo’n 14.500 wooneenheden in de Drechtsteden. Duurzaamheid is voor hen een belangrijk thema. Zo is er een duurzaamheidswerkgroep opgericht en besteden ze op ‘Duurzame dinsdag’ extra aandacht aan het thema. Samen met een aantal collega’s stippelt Portefeuillemanager Stef Molenaar het duurzaamheidsbeleid uit.  Hierin hanteert Trivire een integrale aanpak. “Zoals elke woningcorporatie hebben we te maken met klimaatdoelstellingen vanuit de overheid. Die doelstellingen zorgen ervoor dat we nadenken over bijvoorbeeld woningisolatie en de overgang naar duurzame energie. Maar duurzaamheid gaat ook over circulariteit, biodiversiteit en gezondheid. Bij Trivire experimenteren we graag met verschillende oplossingen rondom deze thema’s.”

Niet langer natte voeten

Een voorbeeld van zo’n oplossing is het nieuwe blauw-groene dak op wooncomplex de Zephyr in Dordrecht. Projectleider Jan van Es maakte dit project van dichtbij mee. “De bewoners van de Zephyr hadden in het verleden last van overstromingen bij harde regen. Zulke felle regenbuien komen door het veranderende klimaat steeds vaker voor. Een probleem dat dus om een snelle aanpak vraagt. Samen met Consolidated kwamen we tot een passende oplossing: een blauw-groen dak.”

Blauw-groen dak op de Zephyr

De bestaande dakbedekking van het wooncomplex werd vervangen. Isolatie is de basis, dus Consolidated voorzag het dak ook van extra isolatie. Daarbovenop werd een groen dak aangelegd. Dit is een plant die water vasthoudt. Jan vervolgt: “Het opgeslagen regenwater wordt vervolgens vertraagd doorgegeven aan het riool. Hiermee komt er dus niet in één keer een grote hoeveelheid water in het riool.” Naast betere afvoer van water heeft het nieuwe dak meer voordelen voor bewoners, zo vertelt Jan: “Niet alleen is de wateroverlast voorbij, ook is het dak beter geïsoleerd en maakt het groen het uitzicht voor bewoners een stuk prettiger.“

Partnerships met specialisten 

Als projectleider maakt Jan onderhoudsplannen voor de portefeuille van Trivire. Advies rondom het dak haalt hij graag op bij Consolidated. “Van veel dingen ín en rondom onze woningen weet ik een beetje. De mensen van Consolidated zijn specialisten”. “Ook in onze duurzame ambities zoeken we graag de samenwerking met specialisten”, vult Stef aan. “De manier waarop Consolidated met ons meedenkt is erg prettig, zeker omdat zij ook duurzame oplossingen aandragen.”

Blik in de toekomst

De Zephyr is voor Trivire nu nog een van de weinige complexen met een groendak. Als het aan Stef ligt, volgen er in de toekomst nog veel meer. “Waar het dak voorheen enkel een instrument was om bewoners droog en warm te houden, krijgt het in de toekomst vaker een dubbelfunctie. Dat gaat in kleine stapjes. Zo kan het dak worden gebruikt als verblijfsplek of om stroom mee op te wekken. Bij elk dak waaraan we onderhoud plegen, bekijken we samen met Consolidated of het mogelijk is om een verduurzamingsslag te slaan.”

Dakvragen? 

Bezit of beheer je onroerend goed en wil je weten hoe Consolidated kan helpen met het verduurzamen van jouw daken? Of heb je een andere prangende dakvraag? Deel hem met ons via www.consolidated.nl/contact. We denken graag met je mee!

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.