Pilot met waterretentiedak Rotterdam

MVW1622

Wateroverlast door extreme regenval is een probleem in veel Rotterdamse wijken. Daarom heeft Consolidated Nederland voor woningcorporatie Havensteder een waterretentiedak aangelegd. Mogelijk is dit één van de oplossingen om wateroverlast tegen te gaan.

Klimaatverandering

De gevolgen van klimaatverandering zijn wereldwijd voelbaar. Ook in Nederland worden periodes van lange droogte afgewisseld met hevige stortbuien. Vooral in de stedelijke omgeving zijn er problemen met het afvoeren van hemelwater. ‘Gemeenten zijn daarom druk met het ontwikkelen van klimaatadaptief beleid’, zegt Henk Hartman teamleider Inkoop en Contractmanagement bij Havensteder. ‘Ze zoeken daarbij de samenwerking met waterschappen, woningcorporaties en particulieren.’

Waterretentiedak

De strijd tegen wateroverlast vraagt om meerdere maatregelen. Hartman: ‘Met Consolidated hebben we onderzocht wat we kunnen doen aan wateroverlast in woonwijken. Dat leidde onlangs tot de aanleg van een waterretentiedak in de Agniesebuurt in Rotterdam. Het dak is zo ingericht dat het hemelwater langzaam afvoert. Zo blijft bij hevige neerslag een bepaalde hoeveelheid water tijdelijk op het dak staan. Er is een overstort aangebracht die overtollig water sneller afvoert. Zo voorkom je dat er teveel water op een dak blijft staan. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het dak overstroomt.’

Kostenplaatje

Het waterrententiedak geldt als proef. Hartman: ‘We gaan de effecten onderzoeken. Het zal het probleem niet in één keer oplossen, maar het is een stap in de goede richting. Het mooie van deze oplossing is dat het qua kosten heel interessant is. Als de effecten positief zijn, leggen we in de toekomst meer van dit soort daken aan. Uiteraard alleen op daken waar de dakconstructie dat toelaat.’

Meerwaarde samenwerking

Over de samenwerking met Consolidated is Hartman goed te spreken. ‘Consolidated is één van onze dakpartners. Ze zijn verantwoordelijk voor zowel het dagelijks als het planmatig onderhoud. Deze aanpak is een mooi voorbeeld van de meerwaarde van zo’n intensieve samenwerking. Voor een oplossing hoeven we nu alleen één van onze vaste dakpartners aan te schieten voor advies. Zo kom je veel sneller tot een praktische oplossing.’

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.