Update Dakota

inzicht

Dakota, het dakmanagementsysteem van Consolidated, is voortdurend in ontwikkeling. De ervaringen van gebruikers spelen een belangrijke rol in dit proces. Op basis van hun suggesties en ideeën, werkt een team van gedreven professionals aan het verbeteren van Dakota. Begin 2018 is het dakmanagementsysteem voorzien van een nieuwe update.

Levensduurverlengend onderhoudsadvies

Als gebruiker van Dakota heeft u nu de mogelijkheid om te kiezen uit meerdere opties voor onderhoudsadvies, terwijl u altijd de controle blijft houden. Naast planmatig onderhoud kan er nu ook levensduurverlengend onderhoud worden geadviseerd. Dat verlengt de levensduur van uw dak en daarmee kunt u dus het benodigd planmatig onderhoud uitstellen. Het effect van uw keuze is direct zichtbaar in de scenario’s, op de complexpagina en in de begrotingen.

Extra informatie dakenview

Om u meer inzicht te geven in de status van daken, zijn nieuwe informatievelden toegevoegd in de dakenview. Zo krijgt de gebruiker nu ook een inschatting van het reinigend onderhoud te zien. Daarnaast staat het slechtste dakbouwdeel aangegeven dat op korte termijn vervangen zou moeten worden, inclusief de kosten. Verder is het lekkageverslag uitgebreid met geconstateerde inpandige gevolgschade.

Actuele informatie

Voorwaarde voor een goed functionerend dakmanagementsysteem is natuurlijk dat de informatie actueel is. Voor de serviceorders heeft Consolidated daarom substatussen gedefinieerd als hier een vervolgactie vereist is. Zo is duidelijk bij welke stakeholder de bal ligt. Geadviseerd correctief onderhoud vervalt na de nieuwe update 6 maanden na de adviesdatum. Zo voorkomen we dat dit advies blijft staan, als er bijvoorbeeld een renovatie heeft plaatsgevonden.

Terugkoppeling gevraagd!

Om ervoor te zorgen dat Dakota nu en in de toekomst optimaal functioneert en nog verder groeit, roept Consolidated u op om uw waardevolle suggesties, ideeën en verbeterpunten te blijven delen via helpdesk@dakota.nl.

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.