Veilig wonen en werken

MVW1660

Dakdekkers en dakwachters van Consolidated komen vaak bij de huurders van onze klanten over de vloer. Daardoor signaleren ze onveilige situaties soms eerder dan woningcorporaties zelf. GroenWest vroeg ketenpartners, waaronder Consolidated, mee te denken over het omgaan met kwetsbare doelgroepen.

Jet Roosch is teammanager Kernen en Buurten bij GroenWest, een woningcorporatie met 12.000 huurwoningen in de omgeving van Utrecht. ‘De samenleving is steeds meer ingericht op zelfredzaamheid. Daardoor blijven kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen, of mensen met een psychiatrische achtergrond langer in hun eigen huis wonen.’

Kennis delen

‘Wij zijn begaan met het welzijn van onze huurders’, zegt Roosch. ‘Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid naar de mensen die voor ons werken, zoals dakdekkers en installateurs. Het komt voor dat iemand een lekkage komt verhelpen en een ernstig verwarde huurder of zwaar vervuilde woning aantreft. Wij willen dat graag weten. Daarom zijn we met onze samenwerkingspartners in gesprek gegaan over hoe we kennis kunnen delen en van elkaar kunnen leren. Uiteraard zonder daarbij de privacy te schenden.’

Oog voor elkaar

Consolidated waardeert het initiatief van GroenWest. Het vergroot ook intern de aandacht voor een veilige werkomgeving. ‘Ik ben de afgelopen jaren best wel eens wat tegengekomen’, zegt dakwachter Alex de Water. ‘Maar ik voel me nooit onveilig. Het is goed dat we op elkaar letten en dat er oog is voor ons bedrijfsrisico. Maar ik ben natuurlijk geen psycholoog, ik kom daar om mijn werk te kunnen doen.’

‘We vragen niet van mensen die daar helemaal niet voor zijn opgeleid op te treden als hulpverlener’, beaamt Roosch. ‘In de bijeenkomst met de samenwerkingspartners ging het ons vooral om het uitwisselen van kennis en ervaringen. Acteurs speelden situaties na die de bedrijven zelf hadden ingebracht. Aan de hand van stellingen bespraken de organisaties hoe ze intern met dit soort bedrijfsrisico’s omgaan.’

Bespreekbaar maken

Roosch: ‘Belangrijk punt dat tijdens de bijeenkomst naar voren kwam, is hóe iets gemeld moet worden. De wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is er niet voor niets. Je mag bijvoorbeeld zeggen dat iemand verward is. Of dat er een brandgevaarlijke situatie is door loshangende stopcontacten. Kortom, je mag melden wat je zélf waarneemt, zonder een waardeoordeel te geven.’

Bij Consolidated houden we onze oren en ogen goed open. Door mogelijke risico’s bespreekbaar te maken bij dakdekkers en dakwachters blijven we werken aan het verbeteren van veiligheid.

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.