De kracht van resultaatgericht samenwerken

Een traditionele aanbesteding is voor alle betrokken partijen veel werk en het resultaat is vaak onbevredigend. Ook is een aanbesteding in veel gevallen niet efficiënt. Wilt u besparen op de kosten van uw dakonderhoud? Zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit van uw daken? Dat kan door een resultaatgerichte samenwerking aan te gaan met Consolidated.

Uw voordeel

Wij hebben alle processen rondom het dakonderhoud geoptimaliseerd. Zo helpen wij u een lagere Total Cost of Ownership (TCO) te realiseren. Uiteraard behoudt u wel de flexibiliteit om de regie te blijven voeren. Resultaatgericht samenwerken met Consolidated betekent voor u:

  • Méér inzicht in de kwaliteit van uw daken.
  • Een forse besparing op de onderhoudskosten van uw daken.
  • Een hogere klanttevredenheid.

Traditionele aanbesteding vs. resultaatgerichte samenwerking

Nog altijd selecteren opdrachtgevers voor het onderhoud van hun daken één of meerdere partijen op basis van een aanbesteding. Ondanks het feit dat er, afhankelijk van de omvang van het werk, vaak andere mogelijkheden zijn dan een traditionele aanbesteding. Het is zelfs zo dat bedrijven en organisaties in principe niet hoeven aanbesteden. Bij (semi-)overheidsinstanties ligt dat anders. Conform de aanbestedingswet zijn zij verplicht om Europees aan te besteden, maar alléén als de opdracht boven een bepaald (hoog) bedrag ligt. In veel gevallen behoort een resultaatgerichte samenwerking dus tot de mogelijkheden.

 

Hoe ziet een samenwerking met Consolidated eruit?

Wij werken al jaren samen met grote opdrachtgevers. Hoewel elke samenwerking anders is, zijn wij gewend met opdrachtgevers te sparren over de invulling van onze werkzaamheden. Wij stellen een plan van aanpak en een samenwerkingsovereenkomst op. Daarin hebben wij de samenwerking concreet uitgewerkt en zijn de kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) benoemd. Meestal is de afspraak dat wij drie jaar de tijd krijgen om een complete dakstrategie te ontwikkelen. Dat geeft ons de tijd om alle daken in kaart te brengen. Deze manier van samenwerken kan een opstap zijn naar bijvoorbeeld resultaatgericht samenwerken.

Lees hieronder meer over mogelijke samenwerkingsvormen.

Resultaatgericht samenwerken? De keuze is aan u!

Bij elke samenwerking streeft Consolidated naar maatwerk. Wij beschikken over alle mogelijke expertise die u op het dak nodig heeft, maar ú bepaalt de omvang van de samenwerking. Om u een idee te geven hoe een samenwerking eruit kan zien, geven wij hier drie voorbeelden van mogelijke samenwerkingsvormen:

Samenwerkingsmodel A

Samenwerkingsvorm A – Ondersteunen

Consolidated voert kleine werkzaamheden uit. We repareren storingen op het dak en voeren gericht inspectie en onderhoud uit. Zo verminderen we het aantal lekkages en verlengen we de levensduur van daken. Elk jaar brengen we daken in kaart met een bestandsopname of nulmeting. Alle data die we op uw daken verzamelen wordt opgeslagen in Dakota, het online portal voor dakmanagement. Dit helpt u om de juiste dingen op het juiste moment doen. De overige dakwerkzaamheden laat u uitvoeren door andere geselecteerde partners of aanbesteden in de markt.

Samenwerkingsmodel B

Samenwerkingsvorm B – Adviseren

Consolidated voert kleine werkzaamheden uit. Daarnaast hebben wij vanuit onze kennis van uw daken een adviserende en ondersteunende rol. Dat betekent dat wij een objectief advies geven over welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Als opdrachtgever kunt u er voor kiezen om dit noodzakelijke planmatig onderhoud te laten uitvoeren door andere geselecteerde partners of aan te besteden in de markt.

Samenwerkingsmodel C

Samenwerkingsvorm C – Ontzorgen

In dit model maakt u optimaal gebruik van de kennis en expertise van Consolidated. Er zijn meerdere mogelijkheden waarop invulling gegeven kan worden aan dit samenwerkingsmodel. Zo kunt u ons verantwoordelijk maken voor alle dakwerkzaamheden: van lekkage tot de grootste renovaties. Indien gewenst kunnen wij een deel van het werk uitbesteden aan lokale partijen. U kunt er ook voor kiezen om naast Consolidated te werken met een ander dakbedekkingsbedrijf. Binnen een vast gebied zijn wij dan verantwoordelijk voor alle werkzaamheden.