Consolidated brandbook

samenwerken-overlay-3

Een eenduidige huisstijl draagt bij aan een zichtbaar en herkenbaar Consolidated. Binnen de huisstijl zijn er vijf eigenschappen die het gezicht bepalen: logo, typografie, kleurgebruik, fotografie en taalgebruik. Deze handleiding laat zien wat de bouwstenen zijn waarmee een ontwerper en tekstschrijver aan de slag kunnen om naar eigen inzicht middelen te creëren.

 

Snel naar de volgende onderwerpen:

Consolidated Logo | Typografie | Kleuren | Stijlelementen | Fotografie | Uitingen | Schrijfwijzer

Het Consolidated logo

Logo in kleur, op witte of lichte ondergrond

Logo in wit, op groene of donkere ondergrond

Logo in groen, op donkere – niet groene – ondergrond (optioneel)

Marges

Om het logo optimaal tot zijn recht te laten komen, is er een minimale marge bepaalt rondom het logo. De marge is gebaseerd op het blokje uit het beeldmerk. Binnen deze marge mag geen tekst e.d. komen. Het is een minimale marge, meer mag uiteraard altijd.

Typografie

Barlow Extrabold
Te gebruiken in koppen en titels.

Regelafstand
Koppen = Lettergrootte x 0.9
Inleiding = Lettergrootte x 1.5

Barlow Bold
Te gebruiken in subkoppen, inleiding e.d.

Regelafstand
Koppen = Lettergrootte x 0.9
Inleiding = Lettergrootte x 1.5
Body = Lettergrootte x 1.5

Barlow Semibold
Te gebruiken in inleidende teksten e.d.

Regelafstand
Koppen = Lettergrootte x 0.9
Inleiding = Lettergrootte x 1.5
Body = Lettergrootte x 1.5

Barlow Light
Bij voorkeur te gebruiken in bodytekst. Als het heel klein of moeilijker leesbaar wordt ivm achtergrond kan beter regular gebruikt worden.

Regelafstand
Body = Lettergrootte x 1.5

Barlow Regular
Als alternatief voor light te gebruiken, om het beter leesbaar te maken waar nodig.

Regelafstand
Body = Lettergrootte x 1.5

Verdana
Het lettertype dat je gebruikt als je in een programma werkt waarin je alleen kunt kiezen uit standaard lettertypes.

Kleuren

Basiskleuren

Consolidated Groen
De karakteristieke kleur van Consolidated. Afgeleid uit het logo, positief, betrouwbaar, duurzaam. Gebruik voor grafische elementen zoals vlakken en lijnen. In tekst voor (sub)koppen, inleiding etc.

HEX: #82af29
RGB: R 130 / G 175 / B 41

CMYK: C 57 / M 10 / Y 100 / K 0
PMS: 377 C

Grijsgroen
Deze kleur bepaald als steun- en contrastkleur bepaald, in plaats van standaard zwart of grijs. Door de groene touch matcht het goed met het groen en draagt deze kleur bij aan de visuele identiteit.

HEX: #3c4441
RGB: R 60 / G 68 / B 65

CMYK: C 69 / M 52 / Y 56 / K 55
PMS: 446 C

Steunkleuren

Oranje
Online te gebruiken als steunkleur, voor cta’s en interactieve toepassingen e.d. Het oranje is afgeleid uit het beeldmerkje maar is niét kenmerkend voor de visuele identiteit.

HEX: #f17100
RGB: R 241 / G 113 / B0

Rood
Komt enkel terug in het originele beeldmerk (log0). Wordt verder niet toegepast

HEX: #e63312
RGB: R 230 / G 51 / B18

CMYK: C 1 / M 89 / Y 98 / K 0

PMS: 179c

Stijlelementen

Het diagonale aspect in het design is kenmerkend voor de visuele identiteit.

30º

Het schuine aspect van het bestaande beeldmerk is het uitgangspunt voor de diagonale stijlelementen. Hierin zit zowel een beetje historie (traditionele schuine daken)  als toekomst en positiviteit (opwaartse lijn). Bovendien vormen de lijnen in een layout een verbindende factor icm beeld en inhoud.

30º

Vlakken en beelden kunnen rechtsonder een afgeschuinde hoek krijgen. Bij voorkeur in combinatie met wit rondom of eronder, dat zorgt voor een frisse en luchtige uitstraling.

Fotografie

Beeldkeuze is altijd  afhankelijk van de boodschap/doel.

Mens & technology

De beeldtaal is in de basis 2-ledig:

 1. Mensen van consolidated (Dakdekker als visionair).
 2. Beelden die aansluiten bij de kernwaarden en de visuele identiteit versterken. Deze hebben idealiter (1 van) de volgende eigenschappen: skyline (visionair), perspectief van bovenaf / vanuit de hoogte, veel lucht.

Als deze 2 samen zorgen dat inhoudelijk de kernwaarden in beeldtaal onderbouwt worden. En hiërarchisch is duidelijk dat Consolidated de afzender is en dat de vakkundige mensen van Consolidated zorgen voor wat in de achtergrond te zien is.

Skyline

Skyline foto’s, met veel lucht. Symboliseert de zorg en waakzaamheid over daken

Mensen

Portretfoto’s, die vakmanschap en vertrouwen uitstralen.

Technologie

Beeldbewerking waarbij technologie gevisualiseerd wordt met behulp van ‘techy’ groene ‘data-effecten’  in combinatie met daken.

Algemeen

Algemene Consolidated foto’s. Met mensen aan het werk, of tevreden klanten. Geportretteerd of in actie. Of van projecten, daken en details.

Uitingen

Enkele voorbeelden van Consolidated middelen.

Schrijfwijzer

Een schrijfwijzer die schrijven een stuk fijner maakt.

Waarom een schrijfwijzer?

Deze taalgids geeft je grip op schriftelijke uitingen van Consolidated. Pak ‘m er eens in de zoveel tijd bij. Zo weet je zeker dat alles wat je schrijft nog volledig Consolidated is.

Tone-of-voice

Consolidated is een professionele en zakelijke organisatie. Als het merk een mens zou zijn, horen daar de volgende eigenschappen bij:

 • Digitaal & up-to-date
 • Kwaliteit
 • Teamplayer
 • Open (delen)
 • Menselijk & informeel

Een knipoog

Daarnaast is Consolidated een tikkie rebels. Een knipoog of humor (op zijn tijd) kan dus prima!

Schrijfwijze bedrijfsnaam

Consolidated
Dus met een hoofdletter C. Als naam op social media-accounts kiezen we ervoor om Consolidated Nederland te gebruiken. Dus niet Consolidated Nederland BV, omdat dat afstandelijker klinkt. …

De basis van een goede tekst

Eenvoudige woorden
Gebruik zo min mogelijk moeilijke woorden. Blijf dicht bij spreektaal. Vrijwel niemand gebruikt mondeling woorden als ‘reeds’, ‘middels’ of ‘dientengevolge’. Dat doe je in je geschreven teksten dus ook niet.

Schrijf betrokken
Schrijf met gevoel voor de situatie van de klant. Hij heeft behoefte aan iemand die naast hem staat en aan iemand die hem op weg kan helpen. Schrijf dus niet te afstandelijk, maar zeker ook niet te amicaal. Wees vooral helder. Zeg op een vriendelijke manier waar het op staat.

Houd het kort
Kun je een zin korter maken? Doe dat dan. Houd een maximale zinslengte van veertien woorden aan. Wissel de zinslengte af. Wees niet bang voor het gebruik van zeer korte zinnen.

Geen afkortingen
Gebruik geen functionele afkortingen als m.b.t., t.g.v., i.o.v., o.a. en n.a.v.

Vermijd subjectieve toevoegingen
Gebruik zo min mogelijk subjectieve toevoegingen als ‘nogal’, ‘behoorlijk’ en ‘aanzienlijk’. Deze kunnen een ongewenste, negatieve lading aan je tekst geven.

Schrijf positief
Vermijd het onnodig gebruik van woorden met een negatieve lading zoals ‘niet’, ‘nooit’, ‘geen’ en ‘maar’.

Schrijf actief
Vermijd zinnen met ‘worden’, ‘gaan’, ‘zullen’, ‘willen’ en ‘zijn’. Dan ben je duidelijk en persoonlijk.

Zo wel: ‘We sturen u de offerte op.‘

Zo niet: ‘De offerte wordt opgestuurd.‘

Vermijd tangconstructies
Tangconstructies zijn zinnen binnen zinnen. Een zin met een tangconstructie leest niet prettig.

Schrijf in de vraagvorm
Wissel ‘gewone’ zinnen af met vraagzinnen. Deze maken de tekst vlotter en persoonlijker. Hoe we dat bedoelen? Nou, zo!

Wanneer ‘u’ / wanneer ‘jij’?
We proberen het gebruik van je en u zoveel mogelijk te vermijden. Doet het zich toch voor dan gelden de volgende regels:

U: In de schriftelijke communicatie richting (potentiële) klanten maken we gebruik van u en uw. Denk aan offertes, brieven en advertenties. Ook op de website maken we gebruik van u.

JIJ: Eén van de twee uitzonderingen is als Consolidated met potentiële werknemers communiceert. Dan is de ‘jij-vorm’ op zijn plek. De andere uitzondering is op social media en in de nieuwsbrief. Hier maken we gebruik van je en jij.

Getallengebruik

Schrijf de volgende getallen in woorden:

 • Hele getallen beneden de twintig, tientallen tot honderd, honderdtallen tot duizend. We schrijven dus: achttien, 22, veertig, 103, tweehonderd, 250, drieduizend;
 • Duizend, honderdduizend, miljoen en miljard. Deze getallen combineer je met een spatie: tien miljoen, 123 miljoen, twee miljard.

Twee uitzonderingen:

 • Gebruik cijfers bij exacte informatie zoals maten, temperaturen, leeftijden,
 • Jaartallen, paginanummers, percentages en geldbedragen (3 gram, 16 jaar enzovoort);
 • Komen er in een tekst getallen voor die je voluit zou moeten schrijven? Én getallen die je als cijfers zou moeten schrijven? Schrijf dan alles in cijfers.

Algemene tekstchecklist

 • Heeft de tekst een goede structuur?
 • Is de opmaak helder?
 • Maak je gebruik van tussenkopjes waar nodig?
 • Is je tekst actief en concreet?
 • Roept de tekst geen nieuwe vragen op?
 • Maak je gebruik van eigentijdse taal?
 • Zijn je zinnen kort en eenvoudig?
 • Is je tekst begrijpelijk, volledig en relevant?
 • Bereik je je doel met deze tekst?
 • Daagt je tekst uit tot het nemen van actie?
 • Zou jij je aangesproken voelen door je tekst?
three-man

werken bij
Consolidated?

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.