Meer grip op het onderhoud van uw dak

Al meer dan 50 jaar verzorgt Consolidated het dakonderhoud voor gebouweigenaren en gebouwbeheerders. Storingen op platte of hellende daken worden snel én vakkundig verholpen door onze dakwacht. Maar Consolidated kan meer voor u betekenen. Als u het dagelijks beheer aan ons overlaat, levert u dat minder administratie- en onderhoudskosten, minder lekkages én meer tevreden huurders op!

Zo werkt Consolidated voor u

U wordt dagelijks geconfronteerd met storingen op het dak. Het verhelpen daarvan kost veel tijd én geld. Bovendien zorgen storingen voor ontevreden huurders. Vaak wordt er ad hoc een loodgieter gebeld om lekkages te verhelpen. Door voor elke storing een ander bedrijf in te schakelen, verliest u het overzicht. Laat het beheer van uw daken over aan Consolidated, dan zorgen wij ervoor dat het aantal storingen terugloopt. Zo bent u minder geld kwijt aan dakonderhoud.

Efficiënt

Consolidated heeft de processen rondom het onderhoud van daken geoptimaliseerd. Daardoor zijn wij in staat om zeer efficiënt te werken. Hoe? Huurders zijn meestal de eersten die een storing op het dak constateren. Dan is het logisch dat zij dit direct bij Consolidated melden, al dan niet doorverbonden via uw eigen klantcontactcentrum. Zo kunnen we snel een afspraak maken om de storing te verhelpen op een moment dat de huurder het beste uitkomt.

Overzichtelijk

Bij het afwikkelen van een storing op het dak maken wij gebruik van Dakota. Onze dakwachters zijn uitgerust met een iPad. Via een speciale dak-app slaan zij alle bijzonderheden rondom de storing in Dakota op. Binnen een uur ontvangt u via de mail een compleet lekkageverslag, inclusief foto’s van de situatie voor en na reparatie.

Proactief

Voor onze dakwachters is het verhelpen van de storing prioriteit. Eenmaal op het dak, controleren zij of er mogelijk andere gebreken zijn. Als dat zo is, wordt dat gerapporteerd als een advies voor correctief onderhoud. Er wordt ter plekke een offerte gemaakt, die u gelijk met het lekkageverslag ontvangt. Zo kunt u snel reageren en het gebrek herstellen voor het een storing wordt. Verder adviseren wij opdrachtgevers doelgericht waar zij het aantal storingen kunnen terugbrengen door goten en daken te reinigen. Dit reinigend onderhoud komt de levensduur van het dak ten goede.

Transparant

Voor een goede samenwerking is transparantie belangrijk. Bijvoorbeeld over onze tarieven. Reparaties worden door Consolidated afgewikkeld tegen een vaste prijs per storing. Ieder kwartaal ontvangt u van Consolidated een overzichtelijke verzamelfactuur. U krijgt dus niet voor elke storing een aparte rekening. Zo verlichten wij uw administratieve lasten.