Gebruiksvoor-
waarden

Dakonderhoud met data

Gebruiksvoor-
waarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die de website van Consolidated Nederland BV (Consolidated) bezoekt. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle informatie en diensten die op of via de website van Consolidated zijn te raadplegen.

Disclaimer

Consolidated besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. Maar, de informatie die Consolidated via de website verstrekt is van algemene aard en houdt geen advies in. Consolidated kan noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Consolidated kan de verstrekte informatie periodiek wijzigen, zonder enige aankondiging. Consolidated is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van informatie op de website, door virussen of het niet correct functioneren van deze website. Verwijzingen naar websites die niet door Consolidated worden onderhouden zijn puur ter informatie opgenomen. Consolidated is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt. Als u denkt dat de informatie op deze website onjuist is, dan verzoeken we u vriendelijk dit te melden aan de internetredactie op: info@consolidated.nl

Cookies

onsolidated maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Zo onthouden wij bijvoorbeeld de informatie die u invult bij het invullen van een formulier. We gebruiken cookies om de website beter te laten functioneren, bijvoorbeeld door het uitlezen van uw browserinstellingen. En we gebruiken cookies om onze website in de toekomst verder te kunnen verbeteren zodat we u met onze informatie nog beter van dienst kunnen zijn.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij Consolidated. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link, hypertext link of deeplink te creëren tussen de website van Consolidated en een andere internet site, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Consolidated.

Privacy

Voor Consolidated is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. Consolidated verzamelt geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website, tenzij u ervoor kiest deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen, onder meer door het invullen van de formulieren op de website.

De informatie die u op de website achterlaat gebruikt Consolidated om persoonlijke profielen te creëren teneinde u op een adequate wijze te kunnen informeren over de aandachtgebieden en de activiteiten van Consolidated. Consolidated respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Consolidated verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. Consolidated draagt er zorg voor de noodzakelijke toestemming te verkrijgen, voordat wij u e-mails toezenden met informatie van Consolidated. Uiteraard kunt u ons altijd verzoeken om te stoppen met de verzending van informatieve e-mails.

three-man

werken bij
Consolidated?

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.