Een hellend dak vernieuwen: dit komt erbij kijken

Bij het renoveren van een dak hangt de aanpak af van het soort dak; is het een plat of hellend dak? Een hellend dak vernieuwen vergt vaak meer tijd in de voorbereiding, vooral omdat er meer vergunningen en ontheffingen nodig zijn om met de werkzaamheden te mogen starten. Bij Consolidated renoveren we steeds vaker hellende daken. In deze blog leest u welke fases we daarbij doorlopen.

Is uw dakbezit toe aan vervanging? Dan is het efficiënt om gelijk een verduurzaming door te voeren. Voor een betere isolatie van bijvoorbeeld een woning kan de isolatiewaarde (RC-waarde) worden verhoogd, zodat deze voldoet aan de huidige norm. Extra dakisolatie betekent meestal: dikkere isolatie, waardoor het aangezicht van het gebouw verandert.

Werkwijze hellend dak renovatie

Voordat we van start gaan met een hellend dak renovatie, is er met de opdrachtgever overeenstemming bereikt over de wensen en mogelijkheden. Het proces van het vernieuwen en verduurzamen van hellende daken ziet er als volgt uit:

Fase 1: Een uitgebreid voortraject
We starten met een flora- en faunaonderzoek om uit te zoeken of er op of in het dak dieren leven die beschermd moeten worden. Op basis van dit onderzoek wordt een advies opgesteld voor de productierouting en beschermende maatregelen. Tijdens dit onderzoek geven wij de architect opdracht om tekeningen te maken. Deze zijn ook nodig voor de aanvraag van de omgevingsvergunning, waarbij we controleren of de materialen die nodig zijn voor het nieuwe dak, beschikbaar zijn.

Fase 2: Plan de campagne
Staan alle seinen op groen? Dan kan het projectplan worden opgesteld. Hierin staat hoe uw project wordt ‘aangevlogen’. Wat is er nodig? Hoe houden we de huurders tevreden? Hoe zorgen we dat de renovatie van hellende daken op tijd klaar is? We bepalen samen de startdatum en gaan met de projectleiders van alle betrokken partijen om tafel om een concreet stappenplan te maken.

Fase 3: Voorbereidende werkzaamheden
Het plan is gevormd. Dan is het tijd om het project tot in de puntjes voor te bereiden. In deze fase is er nog een hoop te regelen. Denk aan: parkeerontheffingen, verkeersmeldingen, een kraanplan en objectvergunningen (bijvoorbeeld voor toiletten en containers).
Tijdens de werkvoorbereiding worden ook de huurders betrokken bij het project. Ze ontvangen de planning van de werkzaamheden, maar ook de contactgegevens van het aanspreekpunt. Zo zijn ook zij op de hoogte en dat draagt bij aan de huurderstevredenheid.

Fase 4: Aan de slag op het dak
Na de voorbereiding komt de uitvoering. Voor de start van een project komen alle betrokken partijen bij elkaar om kennis te maken en de planning door te nemen. Dit draagt bij aan een vloeiende samenwerking. Gedurende de werkzaamheden voeren we wekelijks een voortgangsgesprek, waarin u op de hoogte wordt gehouden van de voortgang. Ook de bewoners geven we regelmatig een update, bijvoorbeeld als de planning is gewijzigd. De oplevering van het eerste dak of woonblok is een belangrijk ijkpunt. De lessen die we daaruit trekken, nemen we mee in de rest van het project.

Fase 5: Vlekkeloze oplevering
De meeste opleverpunten worden al vóór de daadwerkelijke oplevering opgepakt. Samen met alle onderaannemers bekijken we of uw dak is opgeleverd zoals vooraf is afgesproken. Daarna evalueren we het project en bepalen we hoe het dak in de toekomst onderhouden wordt. Want ook voor een pas gerenoveerd hellend dak is een goed onderhoudsplan van groot belang.

Meer weten?

Je leest het. Bij het renoveren en verduurzamen van een hellend dak komt veel kijken. Als totaalontzorger nemen we het volledige proces graag bij u uit handen.
Wilt u weten hoe Consolidated kan helpen met het verduurzamen of de renovatie van een hellend dak? Neem vrijblijvend contact met ons op via www.consolidated.nl/contact of bekijk alvast deze video. We denken graag met u mee!

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.