Prijsstijging PIR isolatie

stationsoverkapping-03

Er is momenteel een groot tekort aan isolatiematerialen op basis van PIR. Deze schaarste, veroorzaakt door de uitval van productie, zorgt voor enorme prijsstijgingen en bedreigt de voortgang van vele bouw- en woningprojecten. De verwachting is dat het tekort aan isolatiematerialen en daarmee de prijsdruk nog zeker tot 2018 zal aanhouden.

Onlangs is Consolidated geconfronteerd met enorme prijsstijgingen van isolatiematerialen, in het bijzonder die van de isolatiematerialen op basis van PIR. Dit is een product waarmee, een hoge warmteweerstand behaald kan worden.

 

Ongelukkige samenloop van omstandigheden

Een belangrijke grondstof voor de productie van PIR is MDI, een product dat wereldwijd door slechts een beperkt aantal fabrikanten wordt geproduceerd. Door een aantal incidenten op verschillende fabrieken in korte tijd is, in combinatie met een grote vraag naar dit product, een enorme schaarste ontstaan. Hierdoor is Consolidated, en de gehele dakdekkersbranche met ons, onverwachts voor de volgende problemen komen te staan:

 • Forse prijsstijgingen
  De marktprijzen van PIR-isolatieplaten zijn in korte tijd met circa 22% gestegen. In juni 2017 verwachten de leveranciers wederom een prijsstijging van meer dan 10%. Bij elkaar komt dit neer op een prijsstijging van meer dan 30% in een half jaar tijd.
 • Langere levertijden zorgen voor vertraging projecten
  Door de schaarste zijn bij de verschillende leveranciers lange wachttijden ontstaan. Inmiddels zijn de wachttijden opgelopen tot soms wel 10 weken, terwijl dit voorheen slechts enkele dagen betrof. Hierdoor kunnen grote vertragingen in onze projecten ontstaan.
 • Onzekerheid voor middellange termijn
  Er is onzekerheid of PIR-isolatieplaten ook op de middellange termijn afdoende geleverd kunnen worden. Sommige fabrikanten geven hiervoor geen orderbevestigingen meer af. Het is afwachten wat er daadwerkelijk geleverd kan worden.
 • Geen zicht op verbetering
  Er is op dit moment nog geen zicht op een verbetering of stabilisatie van de situatie.

 

Overmacht

Door deze ontwikkelingen is Consolidated in een situatie terecht gekomen die wij onmogelijk hadden kunnen voorzien en zelf kunnen oplossen. Er is sprake van overmacht. Daarom stelt Consolidated alles in het werk om haar opdrachtgevers zo goed mogelijk te informeren over deze problemen. Dat betekent dat we in sommige gevallen na goed overleg tot een oplossing kunnen komen, maar het kan ook andere gevolgen hebben:

 • Stagnatie werkzaamheden
  Bij een werk in uitvoering, afhankelijk in welke fase het werk zich bevindt, dienen onze opdrachtgevers helaas rekening te houden met eventuele stagnatie.
 • Alternatief isolatiemateriaal
  Voor werken die nog niet gestart zijn, zullen we ook naar andere oplossingen moeten kijken. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we, indien mogelijk, in overleg met onze opdrachtgevers een alternatief isolatiemateriaal toepassen.
 • Herzien van offertes
  Voor al onze openstaande offertes waar PIR-isolatie een onderdeel van is, zijn we genoodzaakt deze offerte samen met onze opdrachtgevers te herzien.
 • Beperking geldigheidsdatum na offertedatum
  Voor al onze nieuwe offertes zullen wij de geldigheidsduur na offertedatum aanzienlijk beperken, in ieder geval voor de werken waar een isolatiemateriaal is opgenomen.
 • Doorrekenen prijsstijgingen
  Wij zullen helaas genoodzaakt zijn om ook na opdracht externe prijsstijgingen in overleg met onze opdrachtgevers door te berekenen.

We vinden het heel vervelend dat we in deze situatie terecht zijn gekomen. Juist op een moment waarop veel van onze opdrachtgevers uit duurzaamheidsoogpunt hebben besloten om daken aanvullend te isoleren. De timing kan niet slechter.

Mochten zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan zullen we onze opdrachtgevers opnieuw informeren.Productieproblemen oorzaak tekort aan isolatiemateriaa

three-man

werken bij
Consolidated?

blank87
blank87

Wij zijn altijd geïnteresseerd in enthousiaste vakmensen en gedreven professionals. Bekijk onze vacatures of stuur een open sollicitatie.